Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf

  Consiliul Local
   Componența Consiliului
   Hotărări ale Consiliului Local
   Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local
   Ședințele Consiliului Local Timișoara
   Instituții, societăți comerciale și regii subordonate Consiliului Local Timișoara
   Guvernanța Corporativă
   Comisia de Ordine Publică

  Activități în derulare
   Evenimente
   Evenimente culturale
   Locuințe
   Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
   Taxi
   Autorizații Urbanism
   Autorizare comerț stradal
   Achiziții Publice
   Licitații (concesiuni, închirieri etc.)
   Condiții de acces la infrastructura municipala (canalizatia subterana) pentru retelele de comunicatii electronice
   Reabilitarea termică a locuințelor
   Îndrumar privind condițiile de accesare a fondurilor nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

  Democrație Participativă
   Consilii Consultative de Cartier
   Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret
   Consiliul Seniorilor
   Dezbateri publice

  Servicii online
   Formulare Online
   Sugestii și reclamații
   Stadiul de rezolvare a cererilor
   Buletin de știri
   Plata online a taxelor si impozitelor
   Transmisii online
   Serviciul WAP
   Informații în format XML (RSS)
   Mică enciclopedie de IT

Cauta


cautare avansata >>
album foto timisorean
Agenda west city radio
actual vest
radio timisoara
Click pentru a vedea vremea in Timisoara
  Primăria Municipiului Timișoara - Instituția Arhitectului Șef - Declarație de începere a lucrărilor (cerere tip conf. Ordinului nr. 839/2009 --)
Subsemnatul(a) *1): *
CNP: *
Cu domiciliul *2)/sediul în județul:*
Municipiul/orașul/comuna:*
Sat:
Sector:
Cod postal:*
Strada:*
nr:*
bl:
sc:
et:
ap:
Telefon/fax:*
E-mail:*
titular al Autorizație de construire/desfițare nr:*
din:*
anul:*
emisă pentru executarea lucrărilor de construcții privind construirea/desfințarea construcțiilor și amenajărilor. *3)
*3)*
în valoare de (lei):*
 
Aduc la cunoștință
că la data de *4):*
ora:*
vor începe lucrările de construcții autorizate pentru imobilul-teren și/sau construcții
situat în județul:*
municipiul/orașul/comuna:*
sat:
sector:
cod poștal:*
strada:*
nr:*
bl:
sc:
et:
ap:
Cartea funciară *3):*
Fișa bunului imobil:*
sau nr. cadastral :*
Anexez, în copie dovada achitării cotei de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50-1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile: doc, pdf, jpg, gif, tif, bmp, png având o mărime maximă de 2 MB
 
Precizări privind completarea formularului
*1) Titularul autorizației (Numele și prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)
*2) Adresa poștală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
*3) Se înscriu datele de indentificare din autorizație (denumirea lucrării, capacitatea și categoria de lucrări din autorizație)
*4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunțată cu minim 10 zile înainte.
*5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice

Notă: Formularul pentru înștiințarea de începere a executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizația de construire/desfințare în două exemplare.
Titularul autorizației este obligat să păstreze pe șantier un exemplar al acestei înștiințări, cu numărul și data înregistrării la Inspectoratul Teritorial în Construcții.
Email de contact:*
Cod verificare:

Reload Image
Introduceti codul de verificare:

* Introducerea codului este necesara deoarece foarte multe mesaje sunt introduse de roboti pentru reclame. Prin introducerea codului se confirma prezenta umana.
 
* - datele marcate cu asterisc sunt obligatorii.
Datele eronate sau incomplete duc la imposibilitatea rezolvării solicitării dvs.

Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara