Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Mai 
LMMJVSD
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Anunț public referitor organizarea unui examen de ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE, pentru îndeplinirea funcției de ADMINISTRATOR IMOBILE
22.05.2018


Având în vedere prevederile H.G. 1588/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari : art. 58: „(1) Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.”, Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii organizează examen de atestare a persoanelor fizice, pentru îndeplinirea funcției de administrator imobile.

Având în vedere  prevederile H.C.L. nr. 532/2017  privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice și de autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara, persoanele fizice care participă la examenul de atestare din 18.06.2018 vor depune toate documentele enumerate mai jos, inclusiv persoanele fizice care au participat la examenele de atestare organizate în anii precedenți și nu l-au promovat precum  și cei care și-au  depus dosare la primărie în anii precedenți  și nu au susținut până în prezent examen de atestare.  

Examenul va avea loc în data de 18.06.2018, la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Ora examenului se va anunța odată cu afișarea listei cu persoanele fizice care vor susține examenul de atestare.
În vederea atestării, solicitantul va depune următoarele acte, la Primăria Timișoara, bv.C.D.Loga nr.1, Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, camera 12, ghișeele 8, 9 și 14, începând cu  data de 19.04.2018 până la data de 05.06.2018:

 a)  cerere tip;
 b)  curriculum vitae;
 c)  copia documentului de identitate (certificata pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);
 d)  copii ale actelor de studii (certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara) ;
 e)  certificatul de cazier judiciar, în original;
 f)  certificat de cazier fiscal, în original;
 g) adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de administrator;
 h) aviz psihologic, in original;
 i) copia certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobil, organizat în condițiile legii de firme autorizate (certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de Servic iul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara);
 j) copia chitanței de plată a taxei de înscriere la examenul de atestare.
 
Bibliografia pentru examenul de atestare a persoanelor fizice:
1) Legea 230/2007 (actualizată) privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
2) H.G. 1588/2007 – pentru aprobarea normei metodologice de aplicare a Legii 230/2007;
3) Legea 22/1969 (actualizată) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
4) Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, anexa 2.
5) Decretul 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiilor de casă;
6) HCL 195/1999 privind aprobarea metodologiei de contorizare individuală a consumurilor de apă, pe apartamente, în municipiul Timișoara.

Pot fi atestate ca administrator de imobil numai persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au capacitate deplină de exercițiu;
b) sunt apte din punct de vedere medical  pentru a îndeplini funcția de administrator de imobil;
c) nu au suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni;
d) au cel puțin învățământ obligatoriu și calificare profesională prin învățământ profesional, școală profesională sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adulților, absolvite cu diplomă;
e) au urmat un curs de pregătire  profesională pentru funcția de administrator de imobil, organizat în condițiile legii;
f) să fi obținut la examenul de atestare nota finală minim 70 de puncte.
g) au domiciliul/resedința pe raza municipiului Timișoara      

După aprobarea dosarelor de către Comisia de atestare a persoanelor fizice/autorizare a persoanelor juridice, Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii va întocmi și va publica pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara listele cu persoanele fizice care vor susține examenul de atestare.

Informații suplimentare la telefon: 0256-408.385, consilier Guțu Cornelia.

    
SECRETAR                           
Simona Drăgoi   
                                                                           

                             
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 22.05.2018
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara