Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Iunie 
LMMJVSD
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ANUNȚ ÎNSCRIERI LA CREȘĂ - anul școlar 2019-2020
10.06.2019


ANUNȚ ÎNSCRIERI LA CREȘĂ - anul școlar 2019-2020


1. Conform H.G. 1252/2012
- privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unitățile care oferă servicii de educație antepreșcolară se face de regulă la începutul anului școlar sau, în situații deosebite, în timpul anului școlar, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile și a planului de școlarizare aprobat. “

2. Pentru anul școlar 2019-2020 DOSARELE COMPLETE  se preiau la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, în perioada 01 iulie 2019-30 august 2019
3. Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creșă:
a) cererea de înscriere (tip);   anexată
b) dosar plic
c) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori, copia hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției; (originalele se vor prezenta funcționarului de la ghișeu)
d) adeverință de la locul de muncă al părinților/reprezentanții legali  din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ și venitul brut al lunii precedente;-în original
e) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă- în original
f) copie după certificatul de naștere al copilului; (originalul se va prezenta funcționarului de la ghișeu)

Important!  Observații:
Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, art.12:(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiș  pentru părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverință de la locul de muncă,  conform O.U.G. 111/art.12.

1.Se vor lua în calcul doar cererile părinților care au domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

2. Perioada de evaluare a dosarelor: 02.09.2019 – 06.09.2019
Comunicarea rezultatelor: 09.09.2019
Termen de depunere a contestațiilor: 24 ore (10.09.2019)
Rezolvarea contestațiilor: 24 ore (11.09.2019)

4.Dosarele depuse deja, în afara perioadei de înscrieri ori incomplete și nefinalizate, se pot ridica de la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, nr.  de telefon: 0754 034 480, pe baza fluturașului de înregistrare.

Acestea  se pot redepune, cu documente actualizate, conform cerințelor afișate, în perioada 01 iulie 2019-30 august 2019.

Criterii de departajare
Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăși numărul de locuri disponibile în creșe.

Criterii - punctaj aferent:
1. Locul de muncă al părinților/reprezentanți legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat)/sau  cei care urmează o formă de învățământ la zi - 5 puncte pentru fiecare
2. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
- Celor care își reiau activitatea până la 31 august 2019– 5 puncte
- Celor care își reiau activitatea  în luna septembrie 2019 – 4 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna octombrie  2019– 3 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie  2019– 2 puncte
- Celor care își reiau activitatea  în luna decembrie 2019– 1 punct
- Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor 2020 – 0 puncte
3. Frați care frecventează deja creșa/grădinița – 1 punct
4. Situația familială: - familie monoparentală – 10 puncte
5. Numărul de copii în întreținere:- 1 copil – 1 punct/  2 copii – 3 puncte/  3/mai mulți copii – 5 puncte
 
Excepții: -în cazul fraților, copiilor aflați în îngrijirea aceluiași părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;
                -în cazul copiilor gemeni/tripleți,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.
DOSARUL  MEDICAL
 
  Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creșă) pentru copiii declarați admiși și va cuprinde:
 
- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unității.
 
- analize medicale: (testare la tuberculină, examen coproparazitologic, examen coprocultură și exudat faringian pentru copil) emise  cu maxim 30 de zile anterioare;

- fișa de imunizări  întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).


Numărul aproximativ de locuri libere în creșe pentru anul școlar 2019-2020 este de 245.

CERERE

- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 10.06.2019
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara