Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Martie 
LMMJVSD
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante
16.03.2012


Primăria Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante conform tabelului mai jos anexat.

Data probei scrise : 28.03.2012, ora 10.00
Dosarele se depun până în data de 22.03.2012 la Serviciul Resurse Umane.
 
DOSARUL DE CONCURS pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara
Componența dosarului de concurs este următoarea:

1) formularul de înscriere: se datează și se semnează la depunerea dosarului de concurs, în fața persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4) copia carnetului de muncă sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnet de muncă, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
5) cazierul judiciar;
6) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, din care să rezulte clar o stare de sănătate corespunzătoare pentru relații cu publicul și acte decizionale ; trebuie să conțină numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stability de Ministerul Sănătății Publice;
7)recomandare de la ultimul loc de muncă sau copiile fișelor de evaluare a performanțelor profesionale pe ultimii 2 ani pentru cei care au avut calitatea de funcționar public; 
8) declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică. Nu se legalizează; se datează și se semnează la depunerea dosarului de concurs;
9) dosar plic.
 
OBSERVAȚIE:  Copiile de pe actele mai sus mrnționate se prezintă însoțite de documentele originale, fiind certificate pentru conformitatea cu originalul de către persoanele care asigură secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarul de concurs se depune complet, în componența mai sus menționată, la Serviciul Resurse Umane până la data limită de depunere a dosarului. În ultima zi de înscriere se primesc și dosarele incomplete cu posibilitatea completării lor în următoarele două zile.
 
Data limită de depunere a dosarului: 22.03.2012
 
Lista posturilor vacante
Bibliografie
Formular înscriere
 
 
- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 16.03.2012
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara