Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Octombrie 
LMMJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Se depun cererile pentru ajutor de încălzire în sistem centralizat
15.10.2012


În perioada 16.10.2012 – 20.11.2012 continuă distribuirea și depunerea formularelor reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat. Cererile depuse în această perioadă, însoțite de actele doveditoare, conform OUG nr.70/31.08.2011, vor fi luate în calcul la stabilirea ajutorului pentru ajutorul acordat începând cu luna noiembrie 2012.

Pentru sezonul rece 2012-2013 pot beneficia de ajutor de încălzire, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei .
Acte necesare:
 • cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  - formulare tip.
 • copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ pașaport/ carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi).
 • adeverință de la asociația de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței.
 • acte din care rezultă calitatea titularului cererii fața de imobilul pentru care solicită ajutorul:
 • proprietar ( copie după contractul  de vânzare –cumpărare, extras de carte  funciară)
 • chiriaș (contract de închiriere)
 • împuternicit  (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere)
 • acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
 • adeverință privind venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masă)
 • cupoane pensii
 • cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani
 • cupoane indemnizații cu caracter permanent
 • cupoane alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale
 • declarație privind alte venituri realizate.
Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel puțin 60% dintre beneficiari.
În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesre pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile aceștia nu au declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează, iar sumele plătite cu acest titlu se recuperează în condițiile legii. Dacă fapta titularului intră sub incidența legii penale, vor fi sesizate organele competente.

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip  constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.


Menționăm că pentru sezonul rece 2011-2012, în urma anchetelor sociale efectuate au fost aplicate amenzi contravenționale cuprinse între 200 lei și 1000 lei persoanelor care nu au declarat corect bunurile deținute, veniturile realizate sau numărul membrilor de familie, iar ajutorul de încălzire acordat necuvenit a fost recuperat.
Punctele în care S.C. COLTERM SA distribuie formulare și colectează cererile și declarațiile pe proprie răspundere îmsoțite de actele doveditoare sunt următoarele:
 
FORMATIA PT/CT ADRESA
F1 PT.44 P.LAURENTIU NR.13
F2 PT.35 ORSOVA 101
F3 PT.38 POMICULTURII 24A
F4 PT.48A TIPOGRAFILOR 1
F5+6 PT.7 C.D. LOGA 15-17
F7 PT.7 C.D. LOGA 15-17
F8 PT.3 P.CRAIULUI 3
F9 PT.10 MUSORGSKI 4
F10 PT.18 AURELIANUS 7
F11 PT.91 ASTRILOR 3
F12 PT.51 ARIES 20
F13 PT.58 INTR.SEPIA 1
F15+14 PT.82 ZARAND 1
F16+14 PT.84 FRUNZEI 1
 
Programul de distribuire a formularelor este:
 • luni, marți, miercuri și vineri: 10:00 – 14:00
 • joi: 12:00 – 17:00.
Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0256 – 434530 și 0256 – 302611.
 
Viceprimar,
Dan Diaconu
 

- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 15.10.2012
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara