Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Cereri / Solicitari / Sugestii/ Reclamatii  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile
   Strategia Anticorupție a Primăriei Municipiului Timișoara
   Alegeri locale 2020

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Prelucrarea datelor cu caracter personal
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Ședințe C.T.A.T.U.
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Arhitect Șef
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   Asociații de proprietari
   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2018-2021
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 
LMMJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Concept Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara
17.01.2007


Timișoara este renumită pentru clădirile istorice, prezente în special în cartierele Cetate, Iosefin și Fabric. Peste 14.000 de clădiri formează astăzi un ansamblu cu o identitate inconfundabilă.
Din cauza unei lungi liste de așteptare în ceea ce privește procesul de recondiționare si modernizare, multe dintre aceste clădiri necesită să fie recondiționate cât mai rapid. Conservarea lor, precum și conservarea implicită a patrimoniului cultural arhitectural în vederea îmbunătățirii calitative a condițiilor de trai și de locuit, reprezintă o importantă provocare.
Prin urmare, pe lângă elaborarea strategiei de acțiune la nivel local, se impune crearea unor condiții cadru care să stimuleze demararea unui proces riguros de regenerare în cartierele Cetate, Iosefin și Fabric.
Cu ajutorul conceptului integrat de măsuri se pun bazele acestui proces, deoarece acesta unifică principalele domenii de acțiune interdisciplinare ale procesului de regenerare a întregului oraș într-un concept singular, care are în vedere perspectivele de realizare pe termen scurt, mediu și lung.
Stabilirea strategiei și a politicilor de regenerare urbană reprezintă baza unei valorificări eficiente a vechilor cartiere istorice, deoarece, prin intermediului conceptului integrat de măsuri, pot fi atrase pe lângă sursele de finanțare naționale, fonduri complementare din partea Uniunii Europene, care să stimuleze un proces durabil de dezvoltare în cele trei cartiere definite anterior.
În vederea realizării eficiente a acestui obiectiv, una din sarcinile importante din următorii ani, atât din punct de vedere politic, cât și din cel al opiniei publice, al proprietarilor și al locatarilor, va fi aceea de realizare, prin proiecte concrete, a măsurilor schițate în cele trei cartiere istorice în vederea unei îmbunătățiri comune a condițiilor de trai și locuit din zonele menționate.

Conceptul integrat de măsuri
Conceptul integrat de măsuri formează baza strategiei de acțiune pentru întregul municipiu și îndeplinește mai multe sarcini:
1. Instrument de acțiune strategic în cadrul procesului de regenerare urbană
Conceptul integrat de măsuri cuprinde domeniile de interes interdisciplinare "Calitățile spațiului urban", "Economie", precum și "Cultură, turism și social"
2. Stabilirea punctelor cheie pentru acțiune și investiții
Municicpalitatea Timișoara intenționează să concretizeze domeniile de interes din conceptul integrat de măsuri prin delimitarea teritorială a unor zone prioritare. Astfel se asigură folosirea concentrată a resurselor financiare comunale și naționale, precum și a finanțărilor complementare.
3. Bazele atragerii de fonduri aferente programelor UE
După momentul aderării, vor putea fi accesate finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conceptul integrat de măsuri constituie baza unor aplicări ulterioare, respectând cerințele de finanțare și axele prioritare ale UE.

Aria de aplicare a conceptului integrat de măsuri
Priorități la nivelul municipiului/Identificarea limitelor zonelor prioritare
Prevederile conceptului integrat de măsuri se concentrează asupra celor trei cartiere istorice centrale din Timișoara, având în vedere proiecte individuale importante în această zonă de intervenție extinsă, care înconjoară cartierele istorice Cetate, Iosefin și Fabric și care folosește ca și spațiu de referință pentru viitoarele cereri de finanțare.
În completarea domeniilor de interes, acest spațiu cuprinde și Canalul Bega, ca și element de legătură și punct individual concret de intervenție. Canalul se desfășoară de la vest la est și este utilizat pe anumite segmente și în momentul de față. Începând cu anul 2007 va avea loc o epurare a canalului, concomitent cu îmbunătățirea calității apei. În continuare, zona de mal va putea fi nou amenajată, în baza unei strategii generale, și pe viitor ar putea avea o funcție principală ca zonă de agrement și relaxare.
În zona de intervenție extinsă au fost incluse și ideile de proiect a căror dezvoltare este deosebit de importantă pentru strategia generală de regenerare, în completarea domeniilor de interes stabilite.

Zona prioritară Cetate: Dezvoltarea turismului - Consolidarea economiei
Zona prioritară Cetate cuprinde centrul istoric al orașului Timișoara. Monumente istorice de excepție, biserici impozante și o ofertă culturală variată caracterizează cartierul în care turismul va avea o sarcină importantă o dată cu reabilitarea clădirilor istorice.
Situația circulației rutiere reprezintă în momentul de față o problemă. Elaborarea unui concept integrat de circulație, care să țină cont de circulația rutieră, pietonală, de cea a mijloacelor de transport în comun și de posibilitățile de parcare/staționare, este imperios necesară pentru a putea îmbunătății condițiile oferite de piețe și a extinde zonele pietonale.
O altă sarcină importantă în vederea măririi continue a numărului de turiști și, astfel, a sprijinirii economiei locale, este elaborarea unui concept de turism pentru municipiul Timișoara.

Obiective de dezvoltare sintetizate/domenii cheie de intervenție în zona prioritară Cetate
- Dezvoltarea turismului
- Reducerea traficului și realizarea conceptului privind organizarea parcărilor
- Valorificarea și dezvoltarea spațiului public
- Extinderea funcției de centru economic și de congrese
- Creșterea capacității concurențiale a zonei centrale în comparație cu marginea orașului și investiții "Green Field"
- Menținerea funcției locative a imobilelor din centru

Zona prioritară Iosefin: Întreținerea monumentelor istorice - îmbunătățirea calității condițiilor de locuit
Zona prioritară Iosefin reprezintă limita de sud-vest a centrului orașului. În special zonele locuibile de-a lungul canalului Bega prezintă un potențial ridicat în ceea ce privește posibilitatea de îmbunătățire a condițiilor de locuit.
Scopul principal al acțiunilor desfășurate în această zonă prioritară este conservarea ansamblurilor de clădiri și ale clădirilor cu o valoare deosebită, precum și îmbunătățirea ofertei de servicii sociale. În vederea sporirii calității condițiilor de locuit oferite de cartierul Iosefin, crește importanța valorificării spațiilor publice, mai ales pe malurile Canalului Bega. Se impune păstrarea calităților oferite în momentul de față de aceste spații, pomii și micile grădini din fața imobilelor.
Aprovizionarea cartierului este asigurată de două artere de circulație principale și de o piață agro-alimentară. Această ofertă trebuie menținută și îmbunătățită. În afară de acestea, este nevoie de o abordare complexă a problemelor structurale existente, mai ales a celor din domeniul serviciilor sociale.

Obiective sintetice de planificare/Domenii cheie de intervenție în zona prioritarăIosefin
- Conservarea patrimoniului cultural arhitectural
- Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
- Deschiderea către Canalul Bega
- Valorificarea spațiului public
- Îmbunătățirea aprovizionării cartierului

Zona prioritară Fabric : Păstrarea integrității - Stimularea integrării
Zona prioritară Fabric se află la est de centrul orașului și este delimitat de canalul Bega. Accesul în cartier este asigurat printr-o arteră principală, iar acesta prezintă o succesiune interesantă de piețe publice, care au fost parțial reabilitate până în prezent. Totuși, și în această zonă necesarul investițional este enorm în vederea conservării obiectivelor istorice aflate momentan într-o stare precară.
Spre deosebire de celelate două zone prioritare, în Fabric există probleme de ordin social. Punctul de plecare al stabilizării cartierului și al îmbunătățirii condițiilor de trai oferite locuitorilor este constituit de îmbunătățirea situației sociale, corelată cu modernizarea imobilelor și continuarea reabilitării spațiilor publice. În acest demers trebuie avută în vedere compoziția multiculturală existentă a cartierului, care trebuie păstrată.

Obiective sintetice de planificare / Domenii cheie de intervenție în zona prioritară Fabric
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
- Crearea echilibrelor sociale
- Conservarea diversității și a individualității
- Deschiderea către Canalul Bega
- Valorificarea spațiilor publice

Conceptul Integrat de Masuri pentru Reabilitarea Prudenta si Revitalizarea Economica a Cartierelor Istorice din Timisoara poate fi gasit la rubrica Proiecte de hotărâri - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara - va fi supus dezbaterii publice joi, 18 ianuarie 2006, la ora 15.00, în Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara.

Persoanele interesate pot face si propuneri în scris cu privire la acest material, pe care le vor trimite pâna în data de 22 ianuarie Biroului Relatii Publice al Primariei - cam. 120, în format electronic - la adresa adrians@primariatm.ro, sau prin fax, la nr. 0256/204.886.


Primar,
Gheorghe CIUHANDU

- in format .pdf - versiunea de tiparit

  Anunțuri din 17.01.2007
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright © Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara