Schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi / sau a prenumelui

Procedura de schimbare pe cale administrativă a numelui şi/sau a prenumelui se parcurge īn 2 etape şi se desfăşoară la serviciul de stare civilă īn a cărui rază teritorială īşi are domiciliul petiţionarul, după cum urmează:

ETAPA -I-
PUBLICAREA ANUNŢULUI
ĪN MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

Acte necesare :
- ACTUL DE IDENTITATE (B.I. / C.I., Pt. cetăţenii romāni cu domiciliul īn străinătate: paşaport de cetăţean romān cu domiciliul īn străinătate), īn copie şi original;
- CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, NAŞTERE COPII MINORI), īn copie şi original;
- DOVADA DESFACERII / ĪNCETĂRII CĂSĂTORIEI (SENTINŢA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / CERTIFICAT DE DIVORŢ / CERTIFICAT DE DECES), īn copie şi original;
- CERERE TIP avizată de ofiţerul de stare civilă, după completarea acesteia de către petent.

Notă: după completarea cererii īn baza actelor prezentate, şi avizarea acesteia de către ofiţerul de stare civilă, documentele se depun personal, īn vederea publicării anunţului de schimbare a numelui, la MONITORUL OFICIAL (de exemplu la Mimpex Timişoara - Reprezentant Monitor Oficial, cu sediul īn Timişoara, Calea Aradului, nr. 33, sau la un oficiu poştal).
 

Mai multe informaţii cu privire la publicarea anunţului īn Monitorul Oficial găsiţi aici.

 

 

ETAPA a II-a
DEPUNEREA ACTELOR

După 30 de zile de la publicarea anunţului īn monitorul oficial, cererea se depune personal la serviciul de stare civilă de la domiciliul petiţionarul īnsoţită de următoarele acte:

- MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, īn care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
- ACTUL DE IDENTITATE ( B.I. / C.I., Pt. cetăţenii romāni cu domiciliul īn străinătate: paşaport de cetăţean romān cu domiciliul īn străinătate), īn copie şi original;
- CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAŞTERE, CĂSĂTORIE, NAŞTERE COPII MINORI), īn copie şi original;
- DOVADA DESFACERII / ĪNCETĂRII CĂSĂTORIEI - dacă este cazul (sentinţa de divorţ definitivă / certificat de divorţ / certificat de deces), īn copie şi original;
- CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (emis de I.P.J., valabil 6 luni de la data eliberării), īn original;
- CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL (emis de Dir. Gen. a Finaţelor Publice, valabil 30 zile de la data eliberării) īn original;
- consimţămāntul, dat in forma autentică, al celuilalt soţ, īn cazul schimbării numelui de familie purtat īn timpul căsătoriei, īn original;
- alte acte necesare pentru susţinerea cererii;

Notă

Cererea poate fi depusă şi prin īmputernicit cu procură specială, autentificată de notar, sau prin avocat īn baza unei procuri avocaţiale, īn care trebuie să fie specificat numele de familie şi/sau prenumele care se solicită a fi schimbat şi numele de familie şi/sau prenumele dorit.

Dacă vă aflaţi īn străinătate:
Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz īn care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961) şi tradusă īn limba romānă, legalizată (atāt traducerea, cāt şi legalizarea traducerii se īntocmesc īn Romānia la notar public).

Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul Romāniei din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana īmputernicită, īn original.

 

Mai multe informaţii cu privire la necesitatea de supralegalizare / apostilare, sau scutirea de supralegalizare ori altă formalitate a documentelor emise de autorităţile din străinătate, īn funcţie de statul emitent găsiţi aici.

 

Termenul legal de soluţionare a cererii este de 60 de zile (calculat de la data depunerii cererii īn etapa a II- a).

 

Taxe: nu se percep
 

Cererea se soluţionează prin emiterea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş privind schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi /sau a prenumelui.

Īn baza dispoziţiei de schimbare a numelui persoana īn cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita eliberarea certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie şi/sau prenume, iar īn termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă persoana īn cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita preschimbarea actului de identitate!

 

 

Contact

Telefon: 0256200374

Camera 13

Programul de lucru cu publicul

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300

Dacă aveţi īntrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro