Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a

schimbării numelui de familie prin căsătorie

 

Foarte important!

În cazul în care nu deţineţi unul sau mai multe dintre actele necesare eliberării cărţii de identitate, iar actul dumneavoastră de identitate este expirat/pierdut este necesar să solicitaţi mai întâi o carte de identitate provizorie

În cazul în care vă aflaţi temporar în străinătate puteţi obţine un nou act de identitate, fără a mai veni în ţară, pe baza unei procuri autentificate la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv (art. IX din Legea nr. 1/2017 a eliminat taxa consulară pentru procură specială "redactarea şi autentificarea unui înscris"). Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Procura specială autentificată la misiuniea diplomatică ori oficiul consular al României din statul respectiv se va prezenta în original de către persoana împuternicită.
Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.
În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost întocmită, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi / sau ridicarea actului de identitate, precum şi motivul solicitării actului de identitate (expirare, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.).

documente necesare

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

se va imprima FAŢĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul

certificatul de naştere, în original şi copie (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); nu se acceptă copie legalizată;

certificatul de căsătorie, în original și copie; nu se acceptă copie legalizată; în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;

certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie; nu se acceptă copie legalizată;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original şi copie - pentru detalii accesaţi acest link

dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - chitanța în cazul taxei achitate la casierie, sau extras de cont emis de bancă / în format electronic tipărit, din care să rezulte că plata a fost finalizată, în cazul plății online

formulare necesare

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

se va imprima FAŢĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa12)

se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta în faţa lucrătorului de evidenţă

se dă în faţa poliţistului

Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa13)

se completează de către peroana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta în faţa lucrătorului de evidenţă

Declaraţie de locuit într-un imobil de locuit cu destinaţie de locuinţă (anexa14)

se completează de către solicitant în cazul în care nu poate prezenta un document privind titlul locativ

termenul de eliberare a actelor de identitate

informații privind taxele percepute și modalitățile de plată

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării actului de identitate, deţineţi documentele necesare şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de identitate.

programare  online 

Dacă aveţi întrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: [email protected]

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.