COMUNICAT DE PRESĂ

privind programul de lucru cu publicul pe perioada instituirii stării de urgență

 

 

Având în vedere instituirea stării de urgență, în baza Decretului nr. 195/16.03.2020, emis de Președintele României, precum și restricțiile de circulație ale persoanelor, stabilite prin Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020, se suspendă următoarele activități de lucru cu publicul:

1.     preluarea documentelor pentru înregistrarea deceselor; în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 3220723/27.03.2020, a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne transmiterea documentelor se va face exclusiv de către medicul care constată decesul sau persoana desemnată din cadrul unității medicale, pe adresa de e-mail [email protected]

2.     preluarea declarațiilor de căsătorie;

3.     preluarea documentelor pentru nou-născuți, emise de Maternitatea Odobescu; documentele pentru înregistrarea acestor nașteri vor fi transmise prin e-mai de către persoana desemnată din cadrul unității medicale, în baza unei proceduri comune;

4.     depuneri cereri pentru obținerea certificatelor de stare civilă, duplicate;

5.     depuneri cereri pt. transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile din străinătate

6.     depuneri cereri pt. înscrierea mențiunilor din străinătate (divorț, schimbare nume, încetarea căsătoriei – evenimente care au avut loc în străinătate)

7.     depuneri cereri pt. schimbarea numelui pe cale administrativă

8.     depuneri cereri pentru rectificarea actelor de stare civilă, modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civil㠖 în aceste situații cererile însoțite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse online pe adresa de e-mail: [email protected]

9.     depuneri cereri pt. înregistrarea tardivă a nașterii

10. depuneri cereri pt. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverințelor de celibate – documente utilizate la autoritățile din străinătate

11. depuneri cereri pt. completarea formularului E401 – documente utilizate la autoritățile din statele member ale Uniunii Europene

12. depuneri cereri pt. furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pt. eliberarea adeverințelor privind istoricul de domicilii – în aceste situații cererile însoțite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse prin poștă sau online pe adresa de e-mail: [email protected]; la ridicarea documentelor petenții se vor prezenta personal cu documentul de identitate în original;

13.  depuneri cereri pt. atestarea domiciliului din RNEP necesar la autoritățile din străinătate.

14. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru motivul expirare - potrivit art. 14 din Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Președintele României, se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

15. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru cetățenii români care doresc să-și schimbe domiciliul din străinătate în România

16. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate provizorii pentru cetățenii români domiciliați în străinătate și care doresc reședința în România 

Accesul cetățenilor la ghișeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se va face numai pe bază de programare online.

Se vor prelua cereri pentru eliberarea actelor de identitate solicitate numai pentru motivele:

- pierdere, furt, distrugere,

- eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani,

- preschimbarea actelor de identitate expirate până la data de 15.03.2020.

Pentru siguranța cetățenilor, accesul în ghișee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate și găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoțit de un reprezentant legal și, după caz, de către găzduitor.

De asemenea, rugăm cetățenii să achite taxele aferente online (cu card bancar) pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la adresa https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx - nefiind necesar să se autentifice în sistem. Pentru plățile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesar să se prezinte dovada achitării taxei cu extras de cont.

  

Director executiv,

Radu-Bogdan  Sperneac

Nr. 146120/01.04.2020

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.