COMUNICAT DE PRESĂ

privind programul de lucru cu publicul pe perioada instituirii stării de urgență

 

 

Pe perioada instituirii stării de urgență, în baza Decretului nr. 195/16.03.2020, emis de Președintele Românie se suspendă următoarele activități de lucru cu publicul:

1. depuneri cereri pt. transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile din străinătate

2. depuneri cereri pt. înscrierea mențiunilor din străinătate (divorț, schimbare nume, încetarea căsătoriei – evenimente care au avut loc în străinătate)

3. depuneri cereri pt. schimbarea numelui pe cale administrativă

4. depuneri cereri pentru rectificarea actelor de stare civilă, modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civil㠖 în aceste situații cererile însoțite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse online pe adresa de e-mail: [email protected]

5. depuneri cereri pt. înregistrarea tardivă a nașterii

6. depuneri cereri pt. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverințelor de celibate – documente utilizate la autoritățile din străinătate

7. depuneri cereri pt. completarea formularului E401 – documente utilizate la autoritățile din statele member ale Uniunii Europene

8. depuneri cereri pt. furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pt. eliberarea adeverințelor privind istoricul de domicilii – în aceste situații cererile însoțite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse prin poștă sau online pe adresa de e-mail: [email protected]; la ridicarea documentelor petenții se vor prezenta personal cu documentul de identitate în original;

9. depuneri cereri pt. atestarea domiciliului din RNEP necesar la autoritățile din străinătate.

10. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru motivul expirare - potrivit art. 14 din Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Președintele României, se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

11. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru cetățenii români care doresc să-și schimbe domiciliul din străinătate în România

12. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate provizorii pentru cetățenii români domiciliați în străinătate și care doresc reședința în România

13. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru motivul schimbarea numelui (prin cãsãtorie / divorț / pe cale administrativã, etc.)

14. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru motivul schimbarea domiciliului

15. depuneri cereri având ca obiect stabilirea reședinței

 

Se vor prelua numai cererile privind eliberarea actelor de identitate solicitate pentru motivele: pierdere, furt, distrugere, eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, preschimbarea cărților de identitate expirate până la data de 15.03.2020 inclusiv, iar accesul cetățenilor la ghișee se va face numai pe bază de programare online.

Pentru ridicarea actelor de identitate nu este necesară programarea online.

Pentru siguranța cetățenilor, accesul în ghișee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate și găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoțit de un reprezentant legal și, după caz, de către găzduitor.

Pentru a evita aglomerarea în incinta Direcției de Evidență a Persoanelor, rugăm cetățenii să respecte ora programării și să nu se prezinte la ghișeu cu mai mult de 10 minute.

De asemenea, activitatea casieriei va fi suspendată, astfel că cetățenii sunt rugați să achite taxele aferente online (cu card bancar) pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la adresa https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx - nefiind necesar să se autentifice în sistem. Pentru plățile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesar să se prezinte dovada achitării taxei cu extras de cont.

  

Director executiv,

Radu-Bogdan  Sperneac

 

Nr. 146062/17.03.2020

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.