FORMULARE DISPONIBILE

 

Eliberarea actului de identitate

 

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa11)

se listează pe o singură foaie A4, față-verso (conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006)

se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu

Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa12)

se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta în fața lucrătorului de evidență

se dă în fața polițistului

Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa13)

se completează de către peroana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta în fața lucrătorului de evidență

Declaraţie de locuit într-un imobil de locuit cu destinaţie de locuinţă (anexa14)

se completează de către solicitant în cazul în care nu poate prezenta un document privind titlul locativ

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (anexa15) se va imprima FAȚĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (anexa18) se va imprima FAȚĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexa19)

se va imprima FAȚĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

Înregistrarea naşterii

Declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părintelui / părinţilor (se completează de către părinte / părinţi)

Declaraţie privind domiciliul copilului (se completează în cazul în care părinţii au domicilii diferite)

Declaraţie privind recunoaşterea paternităţii (se completează de către părinţi)

Declaraţie privind numele de familie al copilului (se completează în cazul în care părinţii au nume de familie diferite)

Eliberarea certificatelor de naştere, căsătorie, decese: în cazul furtului, perderii, distrugerii originalului, sau alte modificări intervenite în statutul civil al persoanei

Cerere eliberare certificat de naştere pentru adult

Cerere eliberare certificat de naştere pentru copil minor

Cerere eliberare certificat de naştere cu procură

Cerere eliberare certificat de căsătorie

Cerere eliberare certificat de căsătorie cu procură

Cerere eliberare certificat de deces

Cerere eliberare adeverinţă de deces

Descarcă cererea pentru extras multilingv de nastere

Descarcă cererea pentru extras multilingv de nastere al minorului

Descarcă cererea pentru extras multilingv de căsătorie

Descarcă cererea pentru extras multilingv de deces

Transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine

Transcriere certificat de naştere se va imprima FAȚĂ-VERSO

Transcriere certificat de naştere în cazul redobândirii cetăţeniei române se va imprima FAȚĂ-VERSO

Declaraţie privind naţionalitatea copilului şi a părintelui / părinţilor (se completează de către părinte / părinţi)

Transcriere certificat de căsătorie se va imprima FAȚĂ-VERSO

Transcriere certificat de căsătorie în cazul redobândirii cetăţeniei române se va imprima FAȚĂ-VERSO

Declaraţie privind naţionalitatea soţilor (se completează de către soţ / soţi)

Transcriere certificat de deces se va imprima FAȚĂ-VERSO

Înscrieri menţiuni privind modificarea statutului civil intervenit în străinătate

Cerere înscriere mențiune rectificare act transcris

Cerere înscriere mențiune schimbare nume pe act naștere/căsătorie

Cerere înscriere mențiune căsătorie pe act naștere

Cerere înscriere mențiune căsătorie și deces pe act naștere

Cerere înscriere mențiune căsătorie și divorț pe act naștere

Cerere înscriere mențiune deces pe act căsătorie

Cerere înscriere mențiune deces pe act naștere

Cerere înscriere mențiune divorț pe act naștere

Cerere înscriere mențiune divorț pe act căsătorie

Pentru a vizualiza formularele aveţi nevoie de Acrobat Reader.
Dacă nu aveţi instalat acest program daţi click
aici

Dacă vi se cere copie după cartea de identitate, o puteţi trimite în format electronic la adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.