Taxe instituite la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor

 

Taxele se achită la casieria din incinta Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Momentan la casierie taxele se pot achita doar cu numerar.

Taxele se pot achita și online sau prin virament bancar.

Cuantumul taxelor

1. contravaloare carte de identitate 7 lei

2. contravaloare carte de identitate provizorie 1 leu

3. furnizare date 1 leu / persoană

4. îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă  530 lei

se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

 

Taxe instituite prin Anexa nr. 5 la HCLMT nr. 542/12.11.2019

5. eliberarea duplicatelor de pe certificatele de stare civilă, a extraselor multilingve, a adeverințelor de celibat, în regim de urgenț㠖 maximum 3 zile lucrătoare, în cuantum de 200 lei


6. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverințelor de celibat  - documente folosite la autoritățile din străinătate, în cuantum de 100 lei


7. eliberarea actelor de identitate, în regim de urgenț㠖 maximum 5 zile lucrătoare, în cuantum de 100 lei

 

Taxele instituite prin Anexa nr. 5 la HCLMT nr. 542/12.11.2019 se achită înainte de prestarea serviciului, dar numai după verificarea și preluarea documentelor necesare și înregistrarea cererii, de către ofițerul de stare civilă / funcționarul de evidență a persoanelor, după caz.

Modul de aplicare a taxelor speciale, precum și excepțiile de la aplicarea acestor taxe sunt prevăzute în Anexa nr. 7 la HCLMT nr. 542/12.11.2019.

 

Modalități de plată

online

Contravaloarea cărţii de identitate (C.I.)  şi a cărţii de identitate provizorii (C.I.P.) pot fi achitate şi online pe situl Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Nu este necesară autentificarea în sistem.

 

ATENŢIE!

Efectuaţi plata doar pentru a achita contravaloarea cărţilor de identitate emise de către Direcția de Evidenţă a Persoanelor Timişoara!

 

Pentru plățile efectuate cel târziu în ziua precedentă depunerii cererii nu este necesar să prezentați dovada achitării taxei cu extras de cont.

 

Pentru plățile efectuate în ziua depunerii cererii este necesar să prezentați dovada achitării taxei cu extras de cont emis de bancă / în format electronic tipărit, din care să rezulte că plata a fost finalizată.

 

Ghid pentru plata online

Pentru a plăti online taxa de eliberare a actului de identitate accesați imaginea de mai jos.

 

prin virament bancar

 

taxele menționate la pct. 1 - 3, 5 - 7

ÎN CONTUL

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TREZORERIA TIMIȘOARA
COD FISCAL 14756536
CONT IBAN RO30TREZ62121340250XXXXX

taxa menționată la pct. 4

(divorț pe cale administrativă)

 

ÎN CONTUL

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

TREZORERIA TIMIȘOARA
COD FISCAL 14756536

CONT IBAN RO59TREZ62121150250XXXXX

Programul de lucru al casieriei

luni

  830 - 1300

1400 - 1550

marți

  830 - 1300

1400 - 1750

miercuri, joi

  830 - 1300

1400 - 1550

vineri

  830 - 1300

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.