PREZENTARE GENERALĂ

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor funcţionează ca direcţie fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform Hotărârii nr. 165/08.05.2017, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea nr. 267/04.07.2017, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a fost reorganizată prin Hotărârea nr. 611/16.11.2018, a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

Organigrama Primăriei Municipiului Timişoara poate fi vizualizată aici.

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Municipiului Timişoara poate fi vizualizat aici.

 

Potrivit actelor citate, direcţia are prevăzută în structura sa organizatorică un număr de 52 de posturi, din care 3 funcţii de conducere şi 49 funcţii publice de execuţie, precum şi o funcţie contractuală de execuţie.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara are următoarea structură organizatorică:

 

Compartiment Preluare-Eliberare Acte de Identitate

14 funcţii de execuţie care asigură următoarele activităţi / atribuţii:

- primirea cererilor privind eliberarea cărţilor de identitate;

- primirea cererilor privind stabilirea reşedinţei (flotant);

- primirea cererilor privind eliberarea actelor de identitate pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

- primirea cererlor privind eliberarea cărţilor de identitate provizorii;

- primirea cererlor privind eliberarea cărţilor de identitate provizorii pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România;

- primirea cererilor privind eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi ale celor aflate în locurile de reţinere şi de arest preventiv din cadrul unităţilor de politie sau în penitenciar, din zona de responsabilitate;

- eliberarea cărţilor de identitate;

 

Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date

Şef birou Găvădescu Carmen-Ionela

12 funcţii publice de execuţie care asigură următoarele activităţi/atribuţii:

- actualizarea SNIEP cu datele necesare producerii CI, respectiv cu datele privind adresa de reşedinţă;

- actualizarea SNIEP cu menţiunile privind modificările intervenite în statutul civil al persoanelor;

- efectuarea corecţiilor în SNIEP;

- primirea şi soluţionarea cererilor privind furnizarea datelor cu caracter personal din RNEP.

1 funcţie contractuală de execuţie - arhivar: asigură organizarea arhivei constituită la nivelul direcţiei.

 

Compartiment Înregistrări Acte Stare Civilă

14 funcţii publice de execuţie care asigură următoarele activităţi/atribuţii:

- înregistrarea naşterii
- înregistrarea căsătoriei
- înregistrarea decesului
- înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă

- înscrierea menţiunilor cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanei
- eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere

- furnizarea datelor cu caracter personal din registrele de stare civilă aflate în păstrare în arhiva proprie, în condiţiile legii

 

Biroul Proceduri Speciale de Stare Civilă

Şef birou Petrovici Diana-Andreea
8 funcţii publice de execuţie care asigură următoarele activităţi / atribuţii:

- înregistrarea tardivă a naşterii prin procedura administrativă
- transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor / extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine
- schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă
- rectificarea actelor de stare civilă

- modificarea codului numeric personal înscris / atribuit greşit în actele de stare civilă
- înscrierea menţiunilor cu privire la modificările intervenite în străinătate în statutul civil al persoanei
- reprezentarea în instanţele de judecată a intereselor instituţiei în dosarele având ca obiect modificarea, completarea, anularea actelor de stare civilă şi a menţunilor înscrise pe marginea acestora, precum şi în dosarele având ca obiect declararea judecătorească a dispariţiei sau a morţii unei persoane.