LEGISLAȚIE

 

Protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

vizualizare

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

vizualizare

Evidența persoanelor

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

vizualizare

H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

vizualizare

Stare civilă

H.G. nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie

vizualizare

H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

vizualizare

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

vizualizare

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

vizualizare

O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

vizualizare

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

vizualizare

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind codul civil

vizualizare

Legea nr. 65/2012 pentru aderarea României la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

vizualizare

H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976

vizualizare

Regulamentul (CE) 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotarârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești

vizualizare

Regulamentul (UE) 2016/1191 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

vizualizare

Administrație publică

O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul administrativ

vizualizare
 

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.