Înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pronunţat în străinătate

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere.

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de naştere, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene

Menţiunile de căsătorie şi divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscriu pe marginea actului de naştere cu aprobarea M.A.I. - D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

 

Acte necesare:

1. Certificatul / extrasul de căsătorie cu apostilă / supralegalizată, după caz, în original şi copie;

Notă:

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”),

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

Certificatele / extrasele de stare civilă emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 

PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

2. Hotărârea de divorţ definitivă, în original şi copie;

Hotărârile judecătoreşti, certificatele / extrasele de stare civilă, documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

3. Traducerea legalizată, în original a documentelor de la pct. 1 şi 2;

4. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

5. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ şi eliberarea unui certificat de naştere cu menţiuni;

6. Copii simple:

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;

   - certificatul de naştere.

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

 

Descarcă cererea pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pronunţat în străinătate

Taxe: nu se percep

Înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

Menţiunea de căsătorie se înscrie pe marginea actului de naştere cu aprobarea M.A.I. - D.E.P.A.B.D., după ce divorţul într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca a fost recunoscut de către tribunalul competent din România.

În acest caz menţiunea de divorţ se înscrie în baza hotărârii pronunţată în străinătate şi a hotărârii de recunoaştere (exequator) pronunţată de către tribunalul competent din România.

 

Acte necesare:

1. Certificatul / extrasul de căsătorie cu apostilă / supralegalizată, după caz, în original şi copie;

Notă:

EXTRASELE MULTILINGVE DE CĂSĂTORIE (FORMULA „B”),

emise de statele membre ale Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976,

SUNT ACCEPTATE FĂRĂ APOSTILARE ŞI FĂRĂ TRADUCERE

 

Certificatele / extrasele de stare civilă emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

 

PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

2. Hotărârea de divorţ definitivă, cu apostilă / supralegalizată, după caz, în original şi copie;

PROCEDURA DE SUPRALEGALIZARE
1. Certificarea propriu-zisă a documentului, care se îndeplineşte, la nivel naţional, de către autoritatea competentă, în funcţie de propriile prevederi legislative;
2. Supralegalizarea documentului, vizat de autoritatea competentă a statului de provenienţă, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din acel stat sau de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine din România;
3. Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

3. Traducerea legalizată, în original a documentelor de la pct. 1 şi 2;

4. Sentinţa de recunoaştere, pronunţată de către tribunalul competent din România, definitivă, în original;

5. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

6. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

7.    Copii simple:

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;

- certificatul de căsătorie

- certificatul de naştere.


Termenul de soluţionare a cererii: 30 de zile

 

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

 

Descarcă cererea pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ pronunţat în străinătate

Taxe: nu se percep

Contact

Camera 13

Telefon: 0256200374

Programul de lucru cu publicul

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300