Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate

Divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene

Divorţ pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

 

Atenţie!

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere, cazuri în care se parcurge această procedură.

 

Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene

 

Divorţul pronunţat într-un stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia divorţului pronunţat în Danemarca se înscrie prin menţiune cu aprobarea M.A.I. - D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

 

Acte necesare:

1. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ, după caz, în original şi copie;

Hotărârile judecătoreşti, certificatele / extrasele de stare civilă, documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Traducerea legalizată în original;

3. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.  

4. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

5.    Copii simple:

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;

   - certificatul de căsătorie

   - certificatul de naştere.

DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.
 

Descarcă cererea pentru înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate

Taxe: nu se percep

Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

Divorţul pronunţat într-un stat nemembru al Uniunii Europene, inclusiv Danemarca

se înscrie prin menţiune numai după recunoaşterea hotărârii de divorţ

de către tribunalul competent din România.

 

Acte necesare:

1. Hotărârea de divorţ definitivă, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE, după caz, în original şi copie;

2. Traducerea legalizată în original;

3. Sentinţa de recunoaştere, pronunţată de către tribunalul competent din România, definitivă, în original;

4. Declaraţia fostului soţ / fostei soţii / foştilor soţi, autentificată, privind numele purtat în urma divorţului (în cazul în care în timpul căsătoriei a/au purtat nume de familie diferit de cel de la naştere, iar din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului);

De asemenea, în cazul în care din hotărârea de divorţ nu rezultă numele purtat în urma divorţului, iar fosta soţie / fostul soţ doreşte să păstreze numele de familie reunite / numele de familie al fostului soţ (nume purtat în timpul căsătoriei) este necesar consimţământul dat în formă autentificată al soţului al cărui nume de familie se doreşte a fi purtat şi după divorţ.

5. Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de divorţ şi eliberarea unui certificat de căsătorie cu menţiuni;

6.    Copii simple:

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin al titularului actului de căsătorie;

   - carte de identitate sau paşaport CRDS / străin împuternicit;

   - certificatul de căsătorie

   - certificatul de naştere.


DACĂ VĂ AFLAŢI ÎN STRĂINĂTATE:
PROCURA SPECIALĂ trebuie să fie AUTENTIFICATĂ (legalizată) DE NOTAR, caz în care va trebui să fie SUPRALEGALIZATĂ sau APOSTILATĂ (conform convenţiei de la Haga din 1961),
şi TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, LEGALIZATĂ (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public)
sau
PROCURA SPECIALĂ poate fi dată la AMBASADA / CONSULATUL României din străinătate.
Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, ÎN ORIGINAL.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

 

Taxe: nu se percep

 

Contact

Camera 13

Telefon: 0256200374

Programul de lucru cu publicul

luni 830 - 1300

marţi  830 - 1300; 1400 - 1830

miercuri, joi 830 - 1300