Cererile pentru obținerea certificatului de naștere în cazul nașterii înregistrate în baza documentelor transmise online, în perioada 15.04 - 11.05.2020 şi pentru care nu au fost eliberate certificate de naştere, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/14.04.2020, al Președintelui României se depun cu PROGRAMARE ONLINE accesând acest l i n k.

La data prezentării pentru depunerea cererii, unul dintre părinţii copilului va depune următoarele documente:

- cerere completată; formularul poate fi descărcat aici

- actul de identitate, în original şi copie simplă;

- certificatul medical constatator al naşterii eliberat de maternitate, în original.

Programări telefonice

programare la numărul de telefon 0757079410

înregistrări decese

programare la numărul de telefon 0743065244

- eliberarea actelor de identitate / stabilirea reședinței pentru persoanele netransportabile aflate în unități sanitare, sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative

- eliberarea actelor de identitate pentru persoanele care se încadrează în categoria cazurilor sociale (lipsă locuință, lipsă dovada adresei de domiciliu)

programare la numărul de telefon 0751999888

- completarea formularului E 401

- atestarea domiciliului din RNEP necesar la autoritățile din străinătate

- furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal

- eliberarea adeverințelor privind istoricul de domicilii

 

 
   

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.