REGULAMENT
privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate

 

Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara este competentă să elibereze acte de identitate cetățenilor români care au/își stabilesc domiciliul sau reședința în municipiul Timișoara, precum și în comunele arondate: Becicherecu Mic, Biled, Bogda, Bucovăț, Cenei, Checea, Fibiș, Orțișoara, Parța, Peciu Nou, Foeni, Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Mașloc, Pișchia, Remetea Mare, Satchinez, Sînanadrei, Sînmihaiu Român, Șag, Șandra, Uivar.

În vederea desfășurării în condiții optime a activității de lucru cu publicul și totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, accesul cetățenilor la ghișeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se poate face și pe baza programărilor online, pe pagina de internet www.primariatm.ro/evpers.

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefon.

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate documentele necesare pentru depunerea cererii, menționate în lista de documente publicată pe pagina de internet mai sus menționată.

Pentru minor programarea este valabilă numai dacă la data selectată a împlinit vârsta de 14 ani.

Programările online sunt disponibile pentru cererile având ca obiect:

-    eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;

-    eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;

-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;

-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a pierderii / furtului /distrugerii / deteriorării celui anterior;

-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării adresei de domiciliu;

-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui;

-    eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor / renumerotării imobilelor;

-    eliberarea unei cărți de identitate provizorii pentru persoanele domiciliate în străinătate care locuiesc temporar în România;

-    eliberarea cărții de identitate pentru persoanele care nu au avut niciodată domiciliul în România și au dobândit / redobândit cetățenia română;

-    eliberarea cărții de identitate pentru cetățenii români care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în România;

-    alte motive prevăzute de lege;

-    înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței pe actul de identitate. 

Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 10 minute pentru fiecare persoană, fiind alocat unei singure persoane și nu unei familii.

Programarea este gratuită și netransmisibilă.

Programările multiple – duble, triple, etc. – înregistrate cu aceleași date la intervale de timp diferite din aceeași zi sau în zile diferite, pe același ghișeu / ghișee diferite sunt considerate frauduloase și vor fi anulate de către administratorul aplicaţiei.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative.

În cazul în care programarea online se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) – cererea pentru eliberarea actului de identitate se va depune în același interval orar, în altă zi lucrătoare comunicată solicitantului prin e-mail.

Efectuarea programării:

→ se verifică disponibilitatea zilei și orei dorite la toate ghișeele alocate pentru programări online

→ se selectează    ghișeul

                          → data

                          → intervalul orar

→ se completează formularul online (toate câmpurile sunt obligatorii)

► în câmpul Nume și prenume:

Se va completa numele de familie și prenumele persoanei care solicită eliberarea unui nou act de identitate.

În cazul eliberării primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani formularul se completează cu numele de familie și prenumele minorului.

În cazul cererii depuse prin împuternicit cu procură specială autentificată la misiunea diplomatică ori oficiul consular al României din străinătate formularul se completează cu numele de familie și prenumele persoanei pentru care se solicită eliberarea actului de identitate.

În cazul schimbării numelui de familie și / sau a prenumelui se completează cu noul nume de familie și / sau prenume.

 

► în câmpul e-mail:

Se va completa adresa de email validă la care se vor comunica datele programării.

 

► în câmpul Localitatea de domiciliu:

Se va selecta din listă denumirea localității unde solicitantul urmează să își stabilească domiciliul (Timișoara sau localitatea arondată SPCLEP Timișoara).

→ pentru a finaliza programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimțământului cu privire la:

- termenii și condițiile de programare online conform prezentului regulament, și

- prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

-   exprimarea consimțământului se realizează prin bifare / click / atingere (pe dispozitivele cu ecran tactil) a căsuței aferentă textului care face referire la solicitarea exprimării consimțământului;

-   pentru minorul cu vârsta de până la 16 ani exprimarea consimțământului se face de către părinte / reprezentantul legal, sau persoana care exercită autoritatea părintească, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016;

→ la finalizarea programării solicitantul va primi un număr de înregistrare la adresa de e-mail menționată. Nu este necesară prezentarea numărului de înregistrare la ghișeu.

Accesul la ghișeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face numai la data și ora stabilită, conform programării. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate (certificatele de stare civilă, actul de identitate, certificatul de dobândire / redobândire a cetăţeniei române, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și/sau reședință), și/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării. Actele se prezintă în original și copie simplă.

 Înainte de depunerea cererii se va achita taxa aferentă eliberării actului de identitate la casieria instituției sau prin sistemul de plata online, caz în care este necesar să se prezinte dovada tipărită a achitării taxei.

 Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare la condițiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

Programările neconforme nu vor fi luate în considerare.

 În cazul anulării programării, solicitantul poate aplica pentru o nouă programare.

 Funcționarul care primește cererea înmânează solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare și data înregistrării, precum și data prezentării pentru eliberarea actului de identitate (termenul de soluționare).

 Cererile se soluționează în conformitate cu prevederile legale în materie, instrucțiunile de lucru și procedurile interne.

 Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.

 Prezentul regulament întră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet a Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara.

 Prezentul regulament produce efecte pe durata menținerii sistemului de programare online și poate fi modificat în cazul unor schimbări organizatorice.

Nr. 146035/09.01.2019

publicat la data de 09.01.2019

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.