REGULAMENT
privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării căsătoriei

 

Programarea online are ca scop desfășurarea în condiții optime a activității de lucru cu publicul, precum și gestionarea mai eficientă a timpului de lucru și a fluxului de persoane care se prezintă la sediul instituției pentru depunerea documentelor prevăzute de legislația în vigoare în vederea înregistrării căsătoriei.
 
Programarea online poate fi utilizată numai pentru depunerea documentației privind înregistrarea căsătoriei de către persoanele care îndeplinesc condițiile pentru încheierea căsătoriei prevăzute de Legea nr. 287/2011, privind Codul Civil, Legea nr. 119/1996, privind actele de stare civilă și H.G. nr. 611/2011 privind aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă. Documentația cuprinde actele necesare și declarațiile completate, conform prevederilor legale.
 
Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara este competentă să înregistreze căsătoriile privind persoanele care au domiciliu sau reședința pe raza municipiului Timișoara, indiferent de cetățenie.
În cazul în care viitorul soț / viitoarea soție este cetățean străin sau apatrid, sau niciunul dintre viitorii soți nu are cetățenia română, programarea online se va efectua numai după consiliere și verificare prealabilă de către ofițerul de stare civilă delegat, a documentelor necesare înregistrării căsătoriei, în caz contrar programarea online nu este valabilă dacă documentația este incompletă. În aceste cazuri documentele necesare încheierii căsătoriei pot fi transmise pentru verificare pe adresa de e-mail casatorie@primariatm.ro


Declarația de căsătorie se depune de către ambii soți, împreună cu zece zile înainte de încheierea căsătoriei.
 
Termenul cuprinde atât ziua depunerii declarației de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria. 
 
Data la care se accesează platforma pentru programarea online nu poate fi considerată data la care se face declarația de căsătorie la ofițerul de stare civilă. 
 
Programările online se fac pe pagina de internet www.primariatm.ro/evpers
 
Nu se fac programări prin email, fax sau telefon.

Programarea online se face de către unul dintre soți pentru ambii soți. Nu se fac programări individuale.
 
Înainte de completarea programării, ambii soți se asigură că dețin toate documentele necesare pentru înregsitrarea căsătoriei, menționate în lista de documente necesare publicată pe pagina de internet mai sus menționată.
 
Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 10 minute pentru fiecare pereche.
 
Programarea este gratuită și netransmisibilă. Renunțarea la programare se poate face de către beneficiar accesând linkul de renunțare din mesajul de confirmare primit pe adresa de e-mail completată în formularul de programare.
 
Programările multiple – duble, triple, etc. – înregistrate cu aceleași date la intervale de timp diferite din aceeași zi sau în zile diferite sunt considerate frauduloase și vor fi anulate de către administratorul aplicaţiei.
 
Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative.
 
În cazul în care programarea online se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) – documentația se va depune în același interval orar, în altă zi lucrătoare comunicată solicitantului prin e-mail.
 
Efectuarea programării:
   se selectează data la care se dorește încheierea căsătoriei
    se selectează data depunerii documentației astfel:

ziua de luni din săptămâna precedentă încheierii căsătoriei pentru oficierea căsătoriei în ziua de miercuri
ziua de marți din săptămâna precedentă încheierii căsătoriei pentru oficierea căsătoriei în ziua de joi
ziua de miercuri din săptămâna precedentă încheierii căsătoriei pentru oficierea căsătoriei în ziua de vineri
ziua de marți, în intervalul orar 14:00 -18:00, sau joi în intervalul orar 8:30 -13:00, din săptămâna precedentă încheierii căsătoriei pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă

    se selectează intervalul orar în care se va depune documentația
   se completează formularul online (toate câmpurile sunt obligatorii)

► în câmpul Nume și prenume viitor soț se va completa numele de familie și prenumele viitorului soț exact cum este trecut în actul de identitate
► în câmpul Nume și prenume viitoare soție se va completa numele de familie și prenumele viitoarei soții exact cum este trecut în actul de identitate
► în câmpul adresa de e-mail se va completa adresa de email validă la care se vor comunica datele programării.

    pentru a finaliza programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimțământului cu privire la: 

- termenii și condițiile de programare online, conform prezentului regulament, și
- prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 
- exprimarea consimțământului se realizează prin bifare / click / atingere (pe dispozitivele cu ecran tactil) a căsuței aferentă textului care face referire la solicitarea exprimării consimțământului;

   la finalizarea programării solicitantul va primi un mesaj de confirmare cu număr de înregistrare la adresa de e-mail menționată. Nu este necesară prezentarea numărului de înregistrare la ghișeu.
 
Accesul la ghișeu în vederea depunerii documentației se face numai la data și ora stabilită, conform programării. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate și/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării. Actele se prezintă, conform prevederilor legale, în original și copie simplă.
 
Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare la condițiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.
 
Programările neconforme nu vor fi luate în considerare.
 
În cazul anulării programării, solicitantul poate aplica pentru o nouă programare.
 
Funcționarul care primește documentația comunică ora la care urmează să aibe loc oficierea căsătoriei. Ora va fi stabilită în funcție de numărul solicitărilor pentru data respectivă, astfel încât să se asigure continuitatea oficierilor la intervale de timp de cel puțin 10 minute.
 
Cererile se soluționează în conformitate cu prevederile legale în materie, procedurile interne și instrucțiunile de lucru.
 
Prezentul regulament întră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet a Direcției de Evidență a Persoanelor.
 
Prezentul regulament produce efecte pe durata menținerii sistemului de programare online și poate fi modificat în cazul unor schimbări legislative, sau organizatorice.

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.