REGULAMENT
privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării nașterii

 

Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara este competentă să înregistreze actele de naștere privind persoanele născute pe raza municipiului Timișoara.

 

Programarea online are ca scop desfășurarea în condiții optime a activității de lucru cu publicul, precum și gestionarea mai eficientă a timpului de lucru și a fluxului de persoane care se prezintă la sediul instituției pentru depunerea documentelor prevăzute de legislația în vigoare în vederea înregistrării nașterii nou-născuților.

 

Programarea online poate fi utilizată numai pentru depunerea documentației privind înregistrarea în termenul legal al actelor de naștere. Documentația cuprinde actele necesare și declarațiile completate, conform prevederilor legale.

 

Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de:

- 30 zile de la data nașterii pentru copilul născut viu și aflat în viață

- 3 zile de la data nașterii pentru copilul născut mort

- 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile

 

Termenul cuprinde atât ziua nașterii, cât și ziua în care se face declarația.

 

Data la care se accesează platforma pentru programarea online nu poate fi considerată data la care se face declarația nașterii la ofițerul de stare civilă.

 

După împlinirea termenului legal de 30 de zile actul de naștere se întocmește numai prin procedura înregistrări tardive a nașterii[1], pentru care nu se utilizează programarea online.

 

Programările online se fac pe pagina de internet www.primariatm.ro/evpers

 

Nu se fac programări prin email, fax sau telefon.

 

Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate documentele necesare pentru înregsitrarea nașterii, menționate în lista de documente necesare publicată pe pagina de internet mai sus menționată.

 

Timpul acordat pentru depunerea cererii este de 10 minute pentru fiecare nou-născut.

 

Programarea este gratuită și netransmisibilă.

 

Programările multiple – duble, triple, etc. – înregistrate cu aceleași date la intervale de timp diferite din aceeași zi sau în zile diferite sunt considerate frauduloase și vor fi anulate de către administratorul aplicaţiei.

 

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative.

 

În cazul în care programarea online se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ (lege, hotărâre de guvern) – documentația se va depune în același interval orar, în altă zi lucrătoare comunicată solicitantului prin e-mail.

 

Efectuarea programării:

   → se verifică disponibilitatea zilei și orei dorite

   → se selectează → data

                           → intervalul orar

   → se completează formularul online (toate câmpurile sunt obligatorii)

► în câmpul Nume și prenume:

Se va completa numele de familie și prenumele nou-născutului exact cum este trecut în certificatul medical consatataor

 

► în câmpul e-mail:

Se va completa adresa de email validă la care se vor comunica datele programării.

 

   → pentru a finaliza programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimțământului cu privire la: 

- termenii și condițiile de programare online, conform prezentului regulament, și

- prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; 

- exprimarea consimțământului se realizează prin bifare / click / atingere (pe dispozitivele cu ecran tactil) a căsuței aferentă textului care face referire la solicitarea exprimării consimțământului;

   → la finalizarea programării solicitantul va primi un număr de înregistrare la adresa de e-mail menționată. Nu este necesară prezentarea numărului de înregistrare la ghișeu.

 

Accesul la ghișeu în vederea depunerii documentației se face numai la data și ora stabilită, conform programării. Neprezentarea la data și ora programată, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din actele prezentate și/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea rezervării. Actele se prezintă, conform prevederilor legale, în original și copie simplă.

 

Nerespectarea oricărei dispoziții referitoare la condițiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

 

Programările neconforme nu vor fi luate în considerare.

 

În cazul anulării programării, solicitantul poate aplica pentru o nouă programare.

 

Funcționarul care primește documentația comunică termenul pentru eliberarea certificatului de naștere.

 

Cererile se soluționează în conformitate cu prevederile legale în materie, procedurile interne și instrucțiunile de lucru.

 

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.

 

Prezentul regulament întră în vigoare la data aducerii la cunoștința publică prin postare pe pagina de internet a Direcției de Evidență a Persoanelor.

 

Prezentul regulament produce efecte pe durata menținerii sistemului de programare online și poate fi modificat în cazul unor schimbări legislative, sau organizatorice.


 

[1] După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor. Înregistrarea nașterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării. (art. 14² alin. (1) din Legea nr. 119/1996)

 

 

 

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.