Documente necesare pentru eliberarea actelor de identitate / stabilirea reședinței

pentru a vizualiza documentele necesare accesați situația în care vă încadrați

Eliberarea unui nou act de identitate în următoarele cazuri:

expirarea termenului de valabilitate
schimbarea domiciliului
deteriorarea actului de identitate
preschimbarea buletinelor de identitate
schimbarea denumirii sau a rangului localităților și străzilor, a renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, a înființării localităților sau străzilor
când fotografia din cartea de identiate nu mai corespunde cu fizionomia titularului
anularea actului de identitate

schimbarea numelui de familie prin căsătorie

pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate

schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie și / sau a prenumelui titularului / a prenumelui părinților

rectificarea / modificarea / completarea numelui de familie și / sau a prenumelui titularului, a prenumelui părinților, a datei ori locului nașterii

modificarea codului numeric personal CNP în actele de stare civilă sau atribuirea unui nou CNP

schimbarea sexului în baza unei hotărâri judecătorești definitive

Stabilirea reședinței (viza flotant)

Carte de identitate provizorie

(se eliberează în cazul în care solicitantul nu posedă unul sau mai multe documente din cele prevăzute de legislația în vigoare pentru eliberarea cărții de identitate)

Carte de identitate pentru cetățenii români care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România

- cetăţenii români care deţin / au deţinut paşaport de cetăţean român cu domiciliul în străinătate

- persoanele care dobândesc / redobândesc cetăţenia română şi nu au deţinut permis de şedere permanentă / pe teremen lung pe teritoriul României

- persoanele care dobândesc / redobândesc cetăţenia română şi au deţinut permis de şedere temporară / pe teremen scurt pe teritoriul României

Carte de identitate provizorie pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România

Eliberarea primului act de identitate pentru persoanele care au dobândit / redobândit cetăţenia română

(care au deținut permis de ședere permanentă / pe termen lung pe teritoriul României)

Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Preschimbarea actului de identitate al minorului cu vârsta de până la 18 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 

 
   

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.