Eliberarea primului act de identitate după īmplinirea vārstei de 18 ani

(solicitantul a īmplinit vārsta de 18 ani la data depunerii cererii)

Acte necesare

  • certificatul de naştere cu care se face dovada cetăţeniei romāne, original şi copie

  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată īn cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii aparţine solicitantului;(declaraţia se dă īn prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor care primeşte cererea)

Īn baza declaraţiei lucrătorul de evidenţă a persoanelor solicită poliţistului de ordine publică să efectueze verificări la adresa indicată īn cerere, care va intocmi un referat privind rezultatul verificărilor efectuate īnsoţit de fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului

  • chitanţa reprezentānd contravaloarea cărţii de identitate

    Taxă carte de identitate: 7 lei   

 

Termenul de eliberare: 30 de zile, care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de şeful serviciului, īn conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romāni

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare eliberării actului de identitate - documente pe care le deţineţi şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii īn vederea obţinerii actului de identitate.

programare  online

Dacă aveţi īntrebări vă rugăm să le adresaţi pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro