Stabilirea reședinței (viza flotant)  

Mențiunea privind stabilirea reședinței se înscrie la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuința secundară.

De la obligația de a solicita înscrierea în actul de identitate a reședinței sunt exceptate:
a) persoana care locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Acte necesare
  • cerere tip;

  • actul  de identitate al solicitantului, în original;

  • certificatele de naștere ale copiilor minori sub 14 ani, original și copie;

  • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie - pentru detalii accesați acest link;

  • actul de identitate al găzduitorului, dacă este cazul

În cazul în care solicitantul nu deţine un act privind titlu locativ încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română, găzduitorul, după caz, reprezentantul său legal îşi va da consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cerere, în prezenţa personalului de evidenţă a persoanelor, iar în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia poate fi consemnată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Formulare necesare

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexa19)

se va imprima FAȚĂ-VERSO, conform art. 85 alin. (2) din H.G. nr. 1375/2006

Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa12)

se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta în fața lucrătorului de evidență

se dă în fața polițistului

Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (anexa13)

se completează de către peroana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta în fața lucrătorului de evidență

Termenul de eliberare a actelor de identitate

Taxe: nu se percep

Prin accesarea butonului "programare online" confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru stabilirea reședinței, deţineţi documentele necesare şi sunteţi de acord cu prevederile Regulamentului privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea obţinerii actului de identitate.

programare  online

Dacă aveți întrebări vă rugăm să le adresați pe adresa de e-mail: [email protected]

Acest sit este realizat de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara.