stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe strazile: ” Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42"cod SMIS 2014+:12154
01.04.2019


Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe strazile: ” Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42"cod SMIS 2014+:121543

Contractul de finanțare nr. 4004/19.03.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrația Publică – in calitate de  Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar și Muncipiul Timișoara în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a unui numar de cinci blocuri de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui implicit la reducerea emisiilor de CO2 si la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/apartamentele supuse reabilitării.
2. Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.
3. Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.