stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Dezbatere publică pe marginea „Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Timișoara pe anul 2019”
16.04.2019


Primăria Municipiului Timișoara va organiza marți, 23.04.2019, ora  1400, în sala de ședințe  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, dezbaterea publică pe marginea „Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Timișoara pe anul 2019”.

La dezbatere sunt așteptate să participe toate persoanele interesate.
Cei interesați se pot adresa și în scris, Direcției Secretariat General  –  Serviciul Administrație Locală, sau in format electronic, la adresa: [email protected] , până la data de 22.04.2019, ora 1630.
Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.
Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.

SECRETAR
SIMONA DRĂGOIProiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Timișoara pe anul 2019
Program de dezvoltare
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
Sursa A
Sursa D
Sursa E
Sursa F