stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ ” Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160
07.11.2019


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – ” Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri";
Amplasament: str. Bujorilor nr. 160, Timișoara;
Beneficiar: SC Bega Minerale Industriale SRL;
Proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 01.12.2019.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Urbanism - Serviciului Certificari și Autorizări, et. II, cam. 213, în perioada 07.11.2019 – 01.12.2019, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi) și 14-16 (marți – joi) .
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – Direcția Urbanism - cam. 213, în data de 19.11.2019, intre orele 15,00-16,00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari și Autorizări, Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected]

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU