stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț public
03.07.2020


,, MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE BULEVARDUL SUDULUI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE BULEVARDUL SUDULUI” ,  propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, strada B-dul Sudului, CF 418894 Timișoara nr.top.29147, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni- joi intre orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”