stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE - Zona I Est
03.07.2020


MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul  în Bd. C. D. Loga nr.1 Timișoara, cod 300030, telefon 0256/408300, 0256/408454, 0256/204177, cod fiscal R 14756536, anunță licitație publică deschisă cu strigare, pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, zona I Est, libere din punct de vedere juridic:
- str. Dacilor nr. 8, SAD 5, parter cu intrare din stradă,  în suprafață de 48,31 mp.
- str. Dacilor nr. 13, SAD 4,  parter cu intrare din curte, în suprafață de 36,86 mp.
- str. Iuliu Grozescu nr. 2, SAD 1, parter cu intrare din stradă, în suprafață de 73,49 mp.
- str. A. Pacha nr.5, SAD 3, parter cu intrare din stradă, în suprafață de 46,62 mp.
- str. A. Pacha nr.1( str. Voltaire nr. 1 și str. Carusso nr. 2), SAD 10, parter cu intrare din stradă, în suprafață de 6,33 mp.
- P-ța Unirii nr. 8,  parter cu intrare din stradă, în suprafață de 47,94 mp.
- P-ța Romanilor nr. 1- str. Ștefan cel Mare nr. 2, SAD 5, parter cu intrare din stradă, în suprafață de 108,48 mp.
- str. M. Kogălniceanu nr. 7, Ap. 5 ( SAD), demisol, în suprafață de 31,76 mp.

La licitație pot participa persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale și intreprinderile individuale.
Prețul de pornire al licitației este prevăzut în anexa nr. 1 la caietul de sarcini. Taxa de participare la licitație și garanția de participare sunt prevăzute în Caietul de sarcini.
Licitația va avea loc în data de 30.07.2020, ora  12.00  la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, Sala de Licitații.

Documentele licitației (caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele necesare și modelul cadru al contractului) se pun la dispoziția celor interesați contra cost, începând cu data publicării anunțului, de luni pană joi între orele 09,00 - 10,00 și 13,00 – 16,00, vinerea între orele 09,00 - 10,00 și 12,00 – 13,30 la sediul Primăriei – Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, cam. 225, pană în data de 24.07.2020.

Costul unui document este de 30.00 lei și se poate achita la casieria Primăriei pe baza unei note de plată întocmită de Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, cam. 225.
Persoana de contact privind organizarea licitației și vizitarea spațiilor: Marinela Bandi, tel.: 0256-408454. Vizitarea spațiilor va avea loc în baza solicitărilor telefonice, la numărul de telefon 0256-408454.
Documentele de participare împreună cu actele ce atestă achitarea garanției și taxei de participare se înregistrează în plic închis, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, la camera 12, ghișeul nr. 10 sau 11, până la data de 29.07.2020 ora 16.00, într-un singur exemplar. Pe plic se va scrie denumirea ofertantului și adresa spațiului pentru care se licitează.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 17.07.2020.
Prezentul anunț se transmite către instituțiile abilitate în vederea publicării în data de 30.06.2020.
Acțiunile   formulate   împotriva   deciziei   comisiei  de  soluționare  a  contestațiilor  se vor înregistra  la instanța de contencios  administrativ,  în condițiile  Legii 554/2004, art. 11.
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât plicul să fie primit și înregistrat de către Primăria Municipiului Timișoara până la data și ora limită pentru depunere stabilită în prezentul anunț de licitație. Plicurile înregistrate după expirarea datei și orei limită de depunere se returnează nedeschise.

PREȘEDINTELE COMISIEI,
VICEPRIMAR,  
IMRE FARKASAnunț