stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Program de curățenie Zona de Nord
03.07.2020


Anexa 2 la Aviz numărul S.C. 2020/ 14.523 / 02.07.2020 – 11.

Program Zona de Nord.


Luni 06.07.2020
Str. Horia Creangă                            (interval orar 08.00 – 09.30)
Str. Constantin Iotzu                         (interval orar 09.30 – 11.00)
Str. Henriette Delavrancea Gibony   (interval orar 11.00 – 13.00)
Str. Franz Liebhard                            (interval orar 13.00 – 15.00)
Aleea Arcașilor                                  (interval orar 15.00 – 16.00)

Marți 07.07.2020
Str. Constantin Rădulescu Motru      (interval orar 08.00 – 10.00)
Str.  Ecoului                                       (interval orar 10.00 – 11.00)
Str.  Martir Silviu Motohon               (interval orar 11.00 – 12.30)
Str. Gheorghe Leahu                          (interval orar 12.30 – 14.00)
Str. Constantin cel Mare  (din str. Sf. Apostoli în str. I.I.de la Brad)     (interval orar 14.00 – 16.00)

Miercuri 08.07.2020
 Str. Louis Pasteur                              (interval orar 08.00 – 09.30)
 Str. Martir Ioan Mariuțac                  (interval orar 09.30 – 11.00)
 Str. Arh. Ion Mincu                           (interval orar 11.00 – 12.00)
 Str. Ion Roată                                     (interval orar 12.00 – 14.00)
 Str. Carol Davila                                (interval orar 14.00 – 16.00)

Joi  09.07.2020
Str. Nicolae Grivu                                                         (interval orar 08.00 – 09.00)
Str. Verde  ( din str. Sf. Apostili în str. Petre Olariu)   (interval orar 09.00 – 11.00)
Str. Acad. Petre P. Negulescu                                       (interval orar 11.00 – 12.30)
Str. Dr. Robert Koch                                                     (interval orar 12.30 – 13.30)
Intrarea Cocoșului                                                          (interval orar 13.30 – 14.30)
Str. Molidului                                                                 (interval orar 14.30 – 16.00)

Vineri  10.03.2020
Str. Stuparilor   (din str. Sf. Apostili Petru și Pavel în str. A. Demetriade)   (interval orar 08.00 – 10.00)                                                      
Str. Olanda                                     (interval orar 10.00 – 11.30)
Str. Albinelor (din str. Divizia 9 Cavalerie în str. Frigului)                            (interval orar 11.30 – 13.00)                                                    
Str. Foișor                                       (interval orar 13.00 – 14.30)
Str. Frigului                                     (interval orar 14.30 – 16.00)

Sâmbătă  11.07.2020
Str. Oravița                                           (interval orar 08.00 – 09.30)
Str. Iosif Vulcan                                   (interval orar 09.30 – 11.00)
Str. Richard Waldemar Oschanitzky    (interval orar 11.00 – 12.30)
Str. Petre Olariu                                    (interval orar 12.30 – 14.00)

Nota
•    În caz de vreme nefavorabilă, lucrarile vor fi  reprogramate.
•    În funcție de complexitatea situațiilor întâlnite  pe străzile pe care se efectuează operațiunile de salubrizare, intervalele orare pot fi decalate.