stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUD ,,Centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități SPERANȚA”, str. C. Sălceanu, nr. 11
06.07.2020


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregatitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
- PUD - ,,Centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități SPERANȚA”;
- Amplasament: str. Cornelia Sălceanu nr. 11, Timișoara;
- Beneficiari: Consiliul Județean Timiș;
- Proiectant: SC Megavox Proiect SRL


Consultarea documentației poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timișoara în perioada 07.07.2020 -26.07.2020.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari si Autorizari, Directia Generala de Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro,  pana la data de 26.07.2020.

ARHITECT ȘEF                           
Emilian Sorin CIURARIU