stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ ”Locuințe și funcțiuni complementare”, strada Chevereșului, CF 437320
17.07.2020


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la doc umentația:
Plan Urbanistic Zonal - „Locuințe și funcțiuni complementare”,
Amplasament: Strada Chevereșului, CF nr. 437320,  Timisoara,  
Beneficiar: Zglibuțiu Maria;
Proiectant: SC PRO-ARH TCC SRL


Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected]până la data de 10.08.2020.
        
Consultarea documentației poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în sectiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului” sau la sediul Primăriei Municipiului Timișoara în perioada 17.07.2020 -10.08.2020.
Intâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online Microsoft Teams în data de 27.07.2020 timp de o oră, de la 14.00 la 15.00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentația numită mai sus.
Cetățenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Microsoft Teams, vor anunța intenția de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitației online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului”.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ și Certificări, Directia Generală de Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected]

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU