stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Noi posturi scoase la concurs de Poliția Comunitară Timișoara
17.03.2008


Poliția Comunitară Timișoara organizează, în perioada 15 - 16 aprilie 2008, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - un șef serviciu Pază Obiective, un administrator, un referent și 10 guarzi. Proba scrisă va avea loc în 15 aprilie 2008, iar interviul în 16 aprilie 2008. Condițiile generale pentru ocuparea posturilor vacante sunt cele prevăzute în Anexa nr.12 din H.G. nr.281/1993 actualizată, privind salarizarea personalului din unitățile bugetare și cele prevăzute de art.39 din Legea 333/2003 actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Termenul de depunere al dosarului de înscriere este 4 aprilie 2008 (inclusiv). Bibliografia se ridică de la sediul instituției din Timișoara, strada Lorena nr.35 sau de pe adresa www.polcomtim.ro. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Direcției Poliția Comunitară - Serviciul Resurse Umane, strada Lorena nr.35, zilnic între orele 09,00 - 14,00. Informații suplimentare la telefon 20.60.11 și pe adresa www.polcomtim.ro.

Purtător de cuvânt Poliția Comunitară Timișoara,
Consilier Daniela Seracin