stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Program zilnic privind modernizarea drumurilor
13.10.2008


ÎNTREȚINERE STRĂZI MODERNIZATE:
-SUD - VEST - Spl. T. Vladimirescu, Str. Ianoș Paris
-SUD-EST - Str. Dan Păltinișanu, P-ța Bihor, Str.Virgil Birou
-NORD - EST - Str. Lorena, Str. Marginii,Str.Popa Sapca
ÎNTREȚINERE STRĂZI DE PĂMÂNT:
-SUD - Str. Dimineții, Str. Cercului, Str. V. Voiculescu, Str. Dumitru Gruia
ÎNTREȚINERE TROTUARE:
-SUD - Str. Cluj, Str. 3 August,
-NORD - Str. M. Eminescu, Str. Patriarh Miron Cristea, Cal. Circumvalațiunii, Str. Rene Brasey, Cal. Aradului, Cal.Lipovei
LUCRĂRI DE INVESTIȚII:
-MODERNIZARE STR. O. BANCILA - Lucrări de reparatii trotuare
-MODERNIZARE STR. MURES - Lucrări de infrastructură
-AMENAJARE ACCES INTR.LUPULUI- Demolare pavaj si refacere suprastructura
-AMENAJARE STR. GR. ALEXANDRESCU - Lucrări de infrastructură
-MODERNIZARE STR. I. RAȚIU - Lucrări de suprastructura
-AMENAJARE STR. PROGRESUL-Lucrari de reparatii trotuare
-MODERNIZARE STR. BUCOVINEI - Lucrări de infrastructură
În caz de vreme nefavorabilă se vor anula lucrările de reparații asfalt.


Șef Serviciu Drumuri și Poduri,
Ioan GANCIOV