stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Noi proiecte de hotărâre
02.10.2012


Consiliul Local Timișoara va lua în discuție în comisiile de specialitate în perioada următoare materialele mai jos prezentate, care vor fi supuse votului în plen:
 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara str. Frigului nr.1.
2. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenurilor aferent imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza Legii nr.112/1995.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului “Increasing Educational, Social, and Cultural Exs and Recognizing Similarities and Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale și culturale și recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre tineri”)câștigat de Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” și Colegiul Național “C.D. Loga” din Timișoara și finanțat prin Programul  de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Biserică, așezământ social, casa parohială, capelă provizorie, împrejmuire”, str. Taborului nr. 3A, Timișoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 30 iunie 2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire depozit materiale de construcții, birouri, room, împrejmuire și acces auto”, Calea Buziașului nr. 85, Timișoara”. 

Proiectele pot fi vizualizate de către cei interesați la adresa de internet www.primariatm.ro, la secțiunea Consiliu Local, categoria Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, sau la avizierele de la sediul Primăriei. Propuneri în legătură cu aceste materiale pot fi trimise până vineri 12 octombrie 2012, către Primăria Timișoara - Biroul Relații Publice, cam. 102, prin fax - 0256/204.886, sau e-mail – [email protected].

Biroul Relații Publice