stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Noi proiecte de hotărâre
05.10.2012


Consiliul Local Timișoara va lua în discuție în comisiile de specialitate în perioada următoare materialele mai jos prezentate, care vor fi supuse votului în plen:
 
1. Proiect de hotărâre privind  delegarea Primarului Municipiului Timișoara cu atribuții prevăzute prin H.G. nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.
 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara – zona de nord.
 
Proiectele pot fi vizualizate de către cei interesați la adresa de internet www.primariatm.ro, la secțiunea Consiliu Local, categoria Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local, sau la avizierele de la sediul Primăriei. Propuneri în legătură cu aceste materiale pot fi trimise până luni 15 octombrie 2012, către Primăria Timișoara - Biroul Relații Publice, cam. 102, prin fax - 0256/204.886, sau e-mail – [email protected].
 
Biroul Relații Publice