stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț public privind PUD "Amplasare locuințe colective", str. Liniștei nr. 17A
10.10.2012


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),
 
ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregatitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
- PUD - ”AMPLASARE LOCUINTE COLECTIVE”;
- Amplasament: STR. LINISTEI NR. 17A, TIMISOARA
- Beneficiari: CORNEANU DORIN NICOLAE si CORNEANU EUGENIA
- Proiectant: S.C. CHROM ART AND ARCHITECTS S.R.L.
 
Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 01.11.2012.
 
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Urbanism - Compartiment Dezvoltare Urbană și Avizare PUZ/PUD, et. II, cam. 208, în perioada 12.10.2012 – 01.11.2012, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 15-17 (marti, joi).
 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Compartimentului Dezvoltare Urbană și Avizare PUZ/PUD,  Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.435, e-mail: [email protected].
 
pentru ARHITECT SEF
Emilian Sorin CIURARIU