stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință Ordinară
18.10.2012


DISPOZIȚIA NR.1222 din data: 18.10.2012 privind  convocarea  Consiliului Local  al  Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, pentru data de 23.10.2012

Primarul Municipiului Timișoara;

 
În conformitate cu prevederile art.39 și  art.68  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
 
DISPUNE :
 
Art.1:  Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în  ȘEDINȚĂ  ORDINARĂ, în data de 23.10.2012, ora 15,00,  în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr.1.

Art.2: Ordinea de Zi a Ședinței este prevăzută în Anexa  care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 
PRIMAR
NICOLAE ROBU

SECRETAR,

IOAN COJOCARI