stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Informare privind "Modernizare strada Cloșca și extindere la 4 benzi"
19.10.2012


INFORMARE privind Stadiul execuției lucrărilor în cadrul proiectului "MODERNIZARE STRADA CLOȘCA ȘI EXTINDERE LA 4 BENZI - SECTORUL BULEVARDUL CETĂȚII - STRADA OVIDIU BALEA"
 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și Municipiul Timișoara au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 2195/26.08.2011 pentru proiectul „Modernizare Strada Cloșca și extindere la 4 benzi – sectorul Bulevardul Cetății – Strada Ovidiu Balea”, cod SMIS 32312, elaborat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere.
Proiectul, în valoare totală de 13.976.393,62 lei (T.V.A inclus), din care finanțare nerambursabilă 10.817.215,99 lei (fără T.V.A.), este în implementare începând cu data de 27.08.2011.
Obiectivul proiectuluiîl constituie reorganizarea și modernizarea infrastructurii spațiului public situat  pe strada Cloșca, importantă arteră de penetrație în municipiu precum și de legătură între zone industriale, comerciale și rezidențiale ale Municipiului Timișoara, în vederea îmbunătățirii confortului urban și a creșterii mobilității populației.
Implementarea proiectuluieste asigurată de o echipă de proiect formată din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea de Vest.
Constructor: S.C. Drumuri Municipale S.A.
Contract nr.38/17.04.2012, în valoare de 7.053.747,12 lei fără TVA
Ordin de începere a lucrărilor: 07.05.2012
Durata de execuție: 12 luni
 
În luna mai au demarat lucrările de modernizare a Străzii Cloșca, pe sectorul Bd.Cetății – Str. Macilor, respectiv pe sectorul  Str.Gr.Alexandrescu – Str.Rudăria.
Pe sectorul Bd.Cetății – Str.Macilor partea carosabilă este aproape finalizată, mai puțin ultimul strat de asfalt, circulația desfășurându-se în condiții de șantier.
Sectorul Str.Gr.Alexandrescu – Str.Rudăria, tronsonul nou realizat, este în curs de finalizare, urmând ca în perioada următoare să fie deschis circulației. Ulterior vor demara lucrările pe actualul amplasament al drumului.
De asemenea, au început lucrările de realizare a pistelor de biciclete de pe Str.Crișan.
Informații suplimentare: persoana de contact: dl. ing. Ioan Ganciov, Șef Serviciul Drumuri și Poduri – Manager de Proiect, tel: 0256/408.368, email: [email protected]

Manager de proiect

Ing.Ioan Ganciov

informare