stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Începerea implementării proiectului "Centru Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"
23.10.2012


Municipiul Timișoara a semnat contractul de finanțare cu nr. 3349/22.08.2012 pentru proiectul "Centru Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, cod SMIS 39375, elaborat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Valoarea totală a proiectului este de 12.625.307,35 lei (T.V.A inclus) din care valoarea asistenței financiare nerambursabila solicitată este de 4.906.255,42 lei.

Perioada efectiva de implementare a proiectului este de 18 luni din care execuția lucrarilor este de 14 luni.
 
Obiectivul  general al proiectului îl reprezintă:
Crearea unui Centru Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive, infrastructură de afaceri care va susține implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creșterea competențelor furnizorilor regionali din domeniul construcții de mașini/automotive și, implicit, creșterea performanței sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creștere Timișoara prin creșterea atractivității zonei pentru investiții.

Obiectivele specificeale proiectului sunt:
  • Construcția unei clădiri și a amenajărilor necesare funcționării Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive.
  • Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultimă generație folosite în industria automotive și crearea unor servicii de utilizare colaborativă de către întreprinderi a echipamentelor achiziționate prin intermediul proiectului.
  • Dotarea centrului cu echipamente și mobilier în vederea desfășurării în condiții optime și moderne a activităților de training și formare, respectiv consultanță și asistență.
  • Valorificarea potențialului academic al unui astfel de centru prin organizarea unei platforme de training, asistență și formare în domeniul construcții de mașini/automotive în vederea creșterii competențelor furnizorilor regionali din domeniul construcții de mașini/automotive.
Proiectul "Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive" este inițiat pentru stimularea inițiativelor antreprenoriale precum și creșterea, respectiv dezvoltarea competențelor IMM-urilor existente pe piață din sectorul economic automotive.
 
Cu o suprafață de circa 2000 mp, Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive este alcătuit din trei corpuri independente dar relaționate funcțional. Astfel, în primul corp își va desfășura activitatea academia de training funcțional, în timp ce două corpuri vor găzdui laboratoarele de masini.
 
Prin atingerea obiectivelor propuse, prezentul proiect contribuie la dezvoltarea activităților economice în municipiul Timișoara, în vederea asigurării creșterii economice durabile a Polului de Creștere Timișoara.
Implementarea proiectuluiva fi asigurată de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structură constituită la nivelul Municipiului Timișoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea de Vest.
Informații suplimentare: persoana de contact – Alina Mara, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională – Asistent de Proiect, tel: 0256/408.430, fax: 0256/408.380, email: [email protected].
 
Manager de proiect
Ing. Magdalena Nicoară


Comunicat de presă în format pdf