stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Precizări privind activitatea administratorilor angajați de asociațiile de proprietari
29.10.2012


Având în vedere numeroasele sesizări primite de către Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, referitoare la activitatea și modul de îndeplinire al atribuțiilor administratorilor angajați de asociațiile de proprietari, vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte:
  • potrivit art. 34, alin. 2 din Legea 230/2007, asociațiile de proprietari au obligația de a angaja persoane fizice atestate pentru funcția de administrator sau de a încheia contracte cu persoane juridice specializate și autorizate;
  • în conformitate cu H.C.L. 390/2008, în vederea obținerii atestatului, administratorul trebuie să aibă cel puțin studii medii;
  • atribuțiile administratorului de imobil  sunt expres prevăzute de Legea 230/2007 și H. G. 1588/2007 și acestea trebuie să se regăsească în contractele de administrare încheiate de asociație cu persoane fizice sau juridice:
  • asigurarea managementului de proprietate al condominiului;
  • prestarea serviciilor în mod profesional;
  • efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea și întreținerea clădirii, derularea și urmărirea realizării acestor contracte;
  • asigurarea cunoașterii și respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
  • gestionarea modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice.
 
Astfel, atenționăm comitetul executiv al asociațiilor de proprietari cu privire la modul de încheiere al contractelor de administrare, comitetul executiv fiind organul de conducere al asociației, mandatat de adunarea generală să încheie și să rezilieze contractele cu angajații asociației și să urmărească  îndeplinirea hotărârilor adoptate de adunarea generală.
 
Totodată, vă comunicăm faptul că asociațiile de proprietari care optează pentru coducerea contabilității în partidă simplă, vor depune la Primăria Municipiului Timișoara, cam. 12, situația soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmită potrivit ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor, până la data de 01.09.2012 pentru primul semestru al anului în curs și până la data de 01.03.2013 pentru al doilea semestru al anului 2012.
 
ȘEF SERVICIU
IOAN ZUBAȘCU