stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: [email protected]
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Începerea implementării proiectului "REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI BEGA"
01.11.2012


În data de 29.06.2012 municipiul Timișoara a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 3524 pentru proiectul “REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI BEGA”,cod SMIS 31814, în valoare de 49.207.387,67 lei (T.V.A inclus) din care asistență financiară neramburabilă  29.967.707,26 lei, elaborat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creștere.

Obiectivul  general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor publice, inclusiv transportul urban, în municipiul Timișoara, în vederea creșterii calității vieții și asigurării unei dezvoltări regionale durabile.

Obiectivele specifice
ale proiectului sunt:
  • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice urbane din zona malurilor canalului Bega în vederea creșterii calității vieții locuitorilor din municipiul Timișoara cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a orașului;
  • Dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timișoara prin prisma introducerii transportului public naval pe canalul Bega, în vederea creșterii mobilității persoanelor și eficientizării timpului de călătorie în oraș.
 
Proiectul urmează a fi implementat pe o perioadă de 37 luni iar până în momentul de față au fost demarate procedurile de achiziție publică a  serviciilor de dirigenție de șantier, a lucrărilor de reabilitare a malurilor Canalului Bega, a serviciilor de audit  și a fost finalizată procedura de achiziție a servicilor de publicitate.
 
Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de proiect formată la nivelul Municipiului Timișoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea de Vest.
 
Informații suplimentare: persoana de contact - Doamna Magdalena Nicoara, Sef Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala, Directia Dezvoltare – Manager de proiect, tel: 0256/490.430, email: [email protected]
                                                
Manager de proiect,
Ing.Magdalena Nicoară

comunicat