Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Programul de audiente al executivului instituţiei

PROGRAMUL CU PUBLICUL LA SERVICIUL INFORMARE CONSILIERE CETĂȚENI

PROGRAMUL CU PUBLICUL LA SERVICIUL INFORMARE CONSILIERE CETĂȚENI – CAMERA 12, DIN SEDIUL  BV.C.D.LOGA NR.1, ESTE :

CONSILIERE, ELIBERARE  ȘI DEPUNERI DOCUMENTE 

LUNI, MIERCURI, JOI, VINERI , ÎNTRE ORELE 8,30-16.

MARȚI  ÎNTRE ORELE 8,30-18, 00.

ORARUL casieriei din camera 12 este :

–Luni,  Miercuri, Joi ,Vineri  între orele 8,30-15,30 (pauză de la 12-12, 15, 14-14,15)

-Marți între orele 8,30-17,30 (pauză de la 12,45-13)

Accesul se face doar pe baza numărului de ordine eliberat la intrarea în incintă.


PENTRU CONFIRMARE ORAR DE LUCRU , PUTEȚI SOLICITA INFORMAȚII TELEFONICE LA NUMĂRUL 0256-408426

Cetăţenii care doresc să fie primiți în audiență trebuie să transmită o solicitare, în care să fie specificat în detaliu subiectul ce se doreşte a fi pus în discuţie, istoricul demersurilor făcute până în prezent, documente, adrese de răspuns, precum şi datele de contact. 

Problemele ridicate primarului respectiv viceprimarilor şi secretarului vor fi doar cele care necesită luarea unei decizii la nivel înalt, după ce au fost analizate în prealabil de către directorii sau responsabilii serviciilor de resort.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc competenţele executivului sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare.

Nu se permit înscrieri repetate în audiență  pentru aceeași problematică, mai devreme de 6 luni.

Înscrierea în audiență

Pentru a putea fi înscris în audientă, în vederea soluţionării problemei sale, fiecare cetăţean trebuie să urmeze calea ierarhică, după cum urmează:

  1. să solicite clarificări de la departamentul primăriei unde are probleme,
  2. să fi fost înscris în audienţă, după caz, la șeful de serviciu sau la directorul direcţiei de care aparţine soluţionarea problemei semnalate;
  3. în cazul nerezolvării problemei sale la nivelul direcţiei, cetăţeanul va fi înscris în audienţă la viceprimarul de resort sau, după caz, la Direcţia Secretariat General, în funcţie de competenţe;
  4. în cazul în care nici la nivelul acestora nu au fost găsite soluţii pentru problema semnalată, acesta va fi înscris, în ultima instanţă, în audienţă la Primarul Municipiului Timişoara.

Transmiterea solicitării pentru audienţă se poate realiza prin una din următoarele modalități:

  • electronic, pe adresa de e-mail: [email protected];
  • prin depunere la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni (cam 12);

Programarea în audiență se va realiza în funcție de locurile disponibile și doar în situația îndeplinirii condițiilor enumerate anterior.

Restul cetățeniilor vor fi înscrişi pe o listă de aşteptare iar în funcţie de posibilităţi şi de problematică, aceştia vor fi programaţi ,  urmând să fie contactaţi ulterior, pe email sau telefonic, pentru confirmarea zilei şi orei când și unde vor fi primiţi în audienţă.

Numărul maxim al persoanelor înscrise în audienţă va fi de 6 persoane/zi de audienţă.

Pentru a putea respecta măsurile impuse de pandemie şi pentru evitatea aglomeraţiei, programările se vor face la interval de aproximativ 15 minute și vor fi primite maxim 2 persoane la o programare.

Când, din motive obiective ce privesc agenda zilnică a membrilor executivului, nu se pot ţine audienţe, cetăţenii vor fi informaţi, telefonic, în timp util.

Programul Audienţelor

Programul Audienţelor (numai după programarea în prealabil la camera 12) este următorul:

Primar Dominic Fritz – on line sau la cabinet, et.1.

• Vineri, interval orar 11.00-13.00

Viceprimar Ruben Laţcău – on line sau la cabinet, et.1.

• Marţi, interval orar 13.00-15.00

• Joi, interval orar 13.00-15.00

Viceprimar Cosmin A. Tabără – cabinet, et.1.

Joi, interval orar 8.30-10.30

Secretar General Caius Şuli – cabinet, et.1.

• Miercuri, interval orar 10.00-12.00

Direcţia Patrimoniu – Director Cristian Franțescu – cabinet director et. 2.

Marți, interval orar 10.00 – 12.00

Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială Arhitect Șef

Online. Pentru programare vă rugăm să completați cererea de înscriere la audiență aici: audiente.primariatm.ro

Miercuri, interval orar 10.00-14.00

Activități comerciale – Director Magdalena Nicoară

Joi, interval orar 10.00-12.00

Serviciul Juridic – Șef serviciu Mihaela Dumitru – on line sau la cam.14 – parter

Miercuri, interval orar 9.30 – 11.30

Direcția Generală Investiții Mentenanță – Director General Mihai Florescu – cabinet director etaj 1 , camera 102

De două ori pe lună, miercuri, interval orar 9.00-11.00