Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Formularul E401

 Formularul E401

Instituţia responsabilă de completarea formularului E 401 (partea B) pentru lucrătorii, cetăţeni români care au domiciliul in România şi care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene este structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la domiciliul solicitantului.

Completarea Formularului E401 poate fi solicitată:
– personal, de către lucrătorul migrant (cetăţean român cu domiciliul în România);
– prin persoană împuternicită;
– de către instituţiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii migranţi români, prin intermediul Agenției Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş.

În situaţia în care completarea formularului este solicitată de către lucrătorul migrant român la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor prezenta următoarele documente:

cerere, care poate fi descărcată aici

În situaţia în care solicitările vin de la instituţiile competente din alte state membre, prin Agenția Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pentru completarea formularului nu se va mai solicita cererea.

formularul E 401 completat (partea A) de către instituţia abilitată din străinătate sau de lucrătorul migrant român;

certificatele de stare civilă, in original si fotocopie;

declaraţia privind consimţământul expres, dat în formă neautentificată (la notar / Ambasada / Consulatul României), al persoanelor ale căror date urmează să fie prelucrate, în original;

copia actului de identitate sau a paşaportului cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate;

alte documente doveditoare, respectiv sentinţe de divorţ, decizii / dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă;

procură specială, în original, în situaţia în care completarea formularului este solicitată prin imputernicit.

Când formularul E401 se trimite de instituţia din străinătate, acesta trebuie să fie completat la rubricile 4 şi 5 (unde trebuie să fie aplicată ştampila respectivei instituţii).

Când formularul se depune la ghişeul SPCLEP de la locul de domiciliu, lucrătorul migrant completează la rubricile 1 – 4, iar lucrătorii SPCLEP completează rubricile 6 şi 8.

Termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare, cu excepţia cererilor pentru care sunt necesare verificări efectuate la alte instituții, în aceste cazuri termenul fiind de 30 de zile.

nu se percep


Contact
Secretariat – etajul I
Telefon 0751999888