Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Viza de flotant

Temei legal:

art. 31 – 32 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

Nu poate fi înscrisă în actul de identitate menţiunea privind reşedinţa, dacă în Registrul Național de Evidență a Persoanelor sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. 

Limita nu se aplică:

1. în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse

2. persoanelor fizice care sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative.

Pentru înscrierea reşedinţei solicitantul va completa cererea pentru stabilirea reşedinţei, pe care o va depune împreună cu actul său de identitate, cu unul dintre documentele prevăzute la art. 28 şi cu o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că locuieşte în respectiva locaţie mai mult de 15 zile pe lună. (declarația se completează pe verso-ul cererii) 

La înscrierea reşedinţei găzduitorul, persoană fizică sau persoană juridică, completează o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reşedinţa persoane care nu aparţin aceleiaşi familii. Dacă la adresa respectivă au înscrisă reşedinţa cel puţin două persoane, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) procedează la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.


De la obligaţia de a solicita înscrierea în actul de identitate a reşedinţei sunt exceptate:
a) persoana care locuieşte la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;
b) persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

  1. cerere tip; se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie
  2. actul  de identitate al solicitantului, în original;
  3. certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, original şi copie;
  4. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie – pentru detalii accesaţi acest link;
  5. actul de identitate al găzduitorului (proprietarul locuinței / uzufructuarul), dacă este cazul. 
  6. declarația găzduitorului din care să reiasă dacă la respectiva adresă au reşedinţa persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

Pentru persoanele care solicită stabilirea reşedinței în locuri de cazare în comun – cămine, campusuri universitare, instituții de ocrotire şi protecție socială, la rubrica din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinței, destinată găzduitorului, se menționează datele administratorului imobilului, care semnează şi aplică ştampila administrației.

Studenții cazați în campusuri universitare pot depune cererea personal ori prin intermediul administratorilor imobilelor.

Având în vedere prevederile art. 50 din Anexa la H.G. nr. 295/2021, vă informăm faptul că aveţi posibilitatea să solicitaţi deplasarea unui funcţionar de evidenţă a persoanelor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara în vederea preluării cererii / imaginii cu camera mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, prezentând în susţinerea cererii o dovadă medicală.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitate de a se deplasa se va face printr-un document justificativ, respectiv:

 – adeverinţă de la medicul de familie / specialist din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa (cu dată recentă);
 – certificat de încadrare în grad de handicap;
 – bilet de externare din spital (cu dată recentă).

Solicitările vor fi făcute în scris de către aparţinătorii persoanelor mai sus menţionate, prin completarea formularului care poate fi descărcat aici. Solicitanţii sunt rugaţi să lase un număr de telefon la care vor fi contactaţi în vederea programării deplasării.

Solicitarea de deplasare se va depune împreună cu documentele necesare stabilirii reşedinţei.

Facem precizarea că accesarea acestui serviciu nu implică niciun fel de costuri din partea petenţilor.

Cererea pentru stabilirea reşedinţei pentru persoana internată într-o instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitarăpe baza adresei scrise a instituţiei sanitare, datată, semnată şi ştampilată de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoana desemnată de acesta; precum şi a celorlalte documente necesare stabilirii reşedinţei, în funcţie de situaţie.

Preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită stabilirea reşedinţei se realizează la sediul instituţiei sanitare, de către persoana desemnată din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia respectivă.

Actul de identitate se înmânează titularului la sediul instituţiei sanitare de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor, pe bază de semnătură pe cerere. 

Lucrătorul de evidenţă a persoanelor se poate deplasa în vederea preluării cererii / înmânării actelor de identitate a persoanelor netransportabile numai în raza de competenţă teritorială a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara, respectiv la unităţile sanitare din raza de competenţă, în cazul persoanelor internate.

Raza de competență teritorială a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

municipiul Timișoara și

comunele arondate: Becicherecu Mic, Bogda, Bucovăţ, Cenei, Fibiş, Orţişoara, Parţa, Peciu Nou, Ghiroda, Giarmata, Giulvăz, Maşloc, Pişchia, Remetea Mare, Sînanadrei, Sînmihaiu Român, Şag

Termenul de soluţionare a cererii pentru viza de flotant este de 5 zile lucrătoare. În situaţiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege – efectuate de către organele de poliţie, serviciul de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării / spclep,  termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile, care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de şeful serviciului, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005.

Oricare ar fi termenul de eliberare stabilit, acesta vi se comunică la data depunerii cererii.

Pentru urgenţe medicale dovedite cu documente emise de către medic, persoana în cauză se poate adresa conducerii instituţiei, în cadrul programului de audienţe la şeful Biroului Actualizări Verificări Furnizări Date / directorul executiv, care va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a cererii.

Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.

La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni privind stabilirea reşedinţei.

Nu se percep taxe pentru obţinerea vizei de reşedinţă (vizei de flotant).

Formulare

📎 Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (anexa 3)
se va imprima FAŢĂ-VERSO, pe o singură foaie 

📎 Declaraţie pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 5)
se completează de către găzduitor în cazul în care nu se poate prezenta la ghișeu | se dă în faţa poliţistului

📎 Declaraţie prin mandatar pentru primirea în spaţiul de locuit (Anexa 6)
se completează de către persoana împuternicită de găzduitor în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghișeu

📎 Cerere preluare foto / înmânare act de identitate pentru persoana netransportabilă
se completează de către aparținătorul persoanei netransportabile pentru preluarea imaginii faciale și / sau înmânarea actului de identitate la adresa la care se află persoana netransportabilă

📎 Declaraţia găzduitorului pentru înscrierea reședinței
se completează de către găzduitor | se dă la ghișeu, în faţa funcționarului de evidență a persoanelor

Programări pentru depunerea cererilor

Programare online

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actului de identitate.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

La Ghişeul 8 se primesc, fără programare prealabilă cererile de eliberare a actelor de identitate / vizei de flotant pentru:

– persoanele cu dizabilităţi locomotorii 

persoanele netransportabile, aflate în unităţi sanitare sau la domiciliu / reşedinţă

– persoanele primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire / centre de servicii sociale sau în centre educative

– persoanele vârstnice

Cererile se depun de luni până vineri în timpul programului de lucru cu publicul, care poate fi consultat accesand acest link.

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0743065244 / 0751999888

Pentru informații suplimentare, sugestii, sau sesizări, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]