Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale administrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor

 • – cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor
 • – fiecare dintre soţi este de acord cu desfacerea căsătoriei
 • – nu există copii minori născuţi din căsătoria respectivă sau adoptaţi de soţi în timpul căsătoriei
 • – niciunul dintre soţi nu este pus sub interdecţie
 • – niciunul dintre soţi nu a solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei

Procedura durează 30 de zile, iar prezenţa soţilor este obligatorie, atât la depunerea cererii, cât şi la împlinirea termenului procedural, în caz contrar dosarul se clasează.

 • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie
 • – documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie

Documentele prevăzute la a) şi b) trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată în cererea de divorţ nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi, înscris/ă în actele de identitate.

În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate, conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt.


Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Se face de către soţi, cu unul dintre următoarele documente:

 • – pentru cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ
 • – pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul, emis de statul aparţinător
 • pentru apatrizi – paşaport emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz
 • – pentru cetăţenii străini din statele terţe – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă, atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ;
 • – pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată
 • – pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 675 lei
Nu se achită în avans! se achită la împlinirea termenului de 30 de zile, după preluarea declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ

Formulare

📎Cerere de divorţ
se tipăreşte faţă-verso şi se completează de către ambii soţi

📎Declaraţie privind ultima locuinţă comună
se completează de către ambii soţi în situaţia în care au domicilii diferite

📎Declaraţie privind naţionalitatea soţilor
se completează de către ambii soţi

📎Declaraţie privind menținerea cererii de divorț
se completează de către ambii soţi la împlinirea termenului de 30 de zile

📎 PROCES-VERBAL privind depunerea cererii / declarației cu interpret / traducator autorizat
se completează în cazul în care unul dintre soți/ ambii soți este cetățean străin / sunt cetățeni străini și nu cunoaște / nu cunosc limba română, sau este surdomut / sunt surdomuți

Programare online

Înainte de a vă programa online

 1. vă asiguraţi că ambii soți deţin actele necesare înregistrării cererii;
 2. tipăriţi și completaţi declaraţiile necesare în funcţie de situaţia dumneavoastră;

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele ambilor soți care vor depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea documentelor în vederea eliberării actului de identitate.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Contact
Camera 11
Telefon: 0256225182 / 0751063506