Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anularea adresei de domiciliu / reședință

Anularea adresei de domiciliu / reședință

pentru persoanele fizice care au înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa unui imobil, dar nu mai locuiesc la această adresă

Reglemetare legală:

art. 62, respectiv art. 89 din Normele Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români aprobate prin HG nr. 295/2021

Proprietarul unui imobil poate sesiza, în scris, personalul S.P.C.L.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică care are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă.

Cererea se depune personal de către proprietar, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la domiciliul proprietarului / persoanei vizate.

Cererea (formularul tipizat) se obţine de la secretariatul direcţiei (situat la etajul 1) sau se descarcă de pe pagina de internet a instituţiei,  se completează de către titular şi se va semna în faţa funcţionarului public desemnat să desfăşoare activităţile de secretariat.

– cerere (formular tipizat);
– actul de identitate al proprietarului (original);
– dovada proprietății imobilului care face obiectul solicitării de anualre a adresei de domiciliu / reşedință (contract de vânzare cumpărare, extras CF, etc. – în original).

nu se percep


Contact
Secretariat – etajul I
Telefon 0751999888