Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Schimbarea numelui aprobată în străinătate

În această pagină găsiți informații utile privind schimbarea pe cale administrativă a numelui aprobată în străinătate.

Pentru informații utile privind schimbarea numelui ca urmare a încheierii căsătoriei în străinătate accesați această pagină și consulați secțiunea „Transcrierea certificatelor de căsătorie”.

Pentru informații utile privind schimbarea numelui ca urmare a divorțului pronunțat în străinătate accesați această pagină.

Schimbarea numelui aprobată în străinătate

Cererea se depune la primăria / SPCLEP care are în păstrare actul de naştere / căsătorie, personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.

Întreaga documentație se transmite la direcția județeană de evidență a persoanelor competentă, în vederea obținerii aprobării. Menţiunea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate se înscrie numai cu aprobarea emisă de către direcția județeană de evidență a persoanelor, termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile.

1. Actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui în original, cu APOSTILĂ / SUPRALEGALIZARE (după caz) + 2 copii;

Documentele care certifică schimbarea pe cale administrativă a numelui, emise de autorităţile din statele membre ale UE sunt scutite de apostilare.

2. Traducerea legalizată a actului de schimbare a numelui, în original + 2 copii;

3. Fotocopii de pe următoarele acte:
– paşaport / act de identitate eliberat de autoritățile străine cu numele de familie și / sau prenumele schimbat
– paşaport pt. cetăţean român cu menţionarea domiciliului în străinătate
– carte de identitate
– certificat de naştere
– certificat de căsătorie

4. Procură specială (după caz) privind depunerea documentelor pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui şi ridicarea noilor certificate de naştere / căsătorie, după caz.

 • Cererea poate fi depusă şi prin împuternicit cu procură specială, autentificată de notar.

  Dacă vă aflaţi în străinătate:
  Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform convenţiei de la Haga din 1961) şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România la notar public).

  Procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

 • Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

  • Mai multe informaţii cu privire la necesitatea de supralegalizare / apostilare, sau scutirea de supralegalizare ori altă formalitate a documentelor emise de autorităţile din străinătate, în funcţie de statul emitent găsiţi aici.

 • Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

  Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să-i verifice identitatea şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Taxă pt. îndeplinirea procedurii de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate: 50 lei

Nu se achită în avans!

Taxa se achită la data comunicării cu privire la aprobarea cererii de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume, produse în străinătate.

Excepţii de la plata taxei:

– înscrierea, pe marginea actelor de stare civilă transcrise, a mențiunilor de rectificare aprobate în străinătate

– veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi; 

– persoanele prevazute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

– persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

Scutirea de la plata taxei se face în baza cererii şi a documentelor justificative.

30 de zile de la depunerea cererii

După aprobarea cererii se va restitui persoanei în cauză / reprezentantului legal actul de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, în original (menționat în secțiunea „Acte necesare” la pct. 1)

Persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita eliberarea certificatelor de stare civilă completate cu noul nume de familie şi/sau prenume, iar în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului / certificatelor de stare civilă persoana în cauză / reprezentantul legal are obligaţia de a solicita preschimbarea actului de identitate.

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat, pentru a vă aştepta cu documentele tipărite.

Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Programare online

Înainte de a vă programa online vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea cererii.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.


Contact
Telefon: 0256200560
Camera 13