Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Eliberarea adeverinţei de celibat

Cererea se depune la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, Camera 13

Adresa: Bd. M. Eminescu nr. 15
Sediul nostru se află la intersecția Bulevardului Mihai Eminescu cu strada Traian Grozăvescu, în apropriere de Poşta Mare şi Hotel Continental.
Intrarea principală este pe Strada Traian Grozăvescu.

accesaţi imaginea pentru localizare şi Indicații de orientare

Adeverinţa de celibat (Anexa 9) se eliberează pe baza actului de naştere (întocmit în registrul actelor de naştere), precum şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestuia.

Cererea pentru eliberarea adeverinţei de celibat se poate depune la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea, sau de la domiciliul ori reşedinţa petiţionarului, personal, sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată.


ATENŢIE!
În cazul în care aţi mai fost căsătorit(ă), iar pe marginea actului dvs. de naştere nu figurează înscrisă menţiunea de desfacere a căsătoriei prin divorţ / încetare a căsătoriei prin decesul soţului / soţiei, este necesar:

– să solicitaţi înscrierea acestei menţiuni la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul de căsătorie;
sau
– să solicitaţi înscrierea menţiunilor de căsătorie şi divorţ sau a menţiunilor de căsătorie şi deces a soţului / soţiei, la serviciul de stare civilă care are în păstrare actul de naştere, în cazul în care v-aţi căsătorit în străinătate, iar certificatul de căsătorie nu a fost transcris în registrele de stare civilă române.

– termenul de soluţionare pentru înscrierea menţiunilor este diferit, în funcţie de procedura aplicată (de exemplu, divorţul pronunţat într-un stat membru al U.E. sau încetarea căsătoriei prin decesul soţului, intervenit în străinătate se înscriu prin menţiune cu aprobarea M.A.I. – D.E.P.A.B.D., termenul de soluţionare a cererii fiind de 30 de zile, iar în cazul divorţului pronunţat într-un stat nemebru al U.E. este necesară recunoaşterea hotărârii de divorţ de către tribunalul competent din România).

– actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

– procura specială, autentificată, în original;

– actul de identitate al persoanei împuternicite, în original şi copie;

cetăţenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul românesc cu menţionarea domiciliului în străinătate;

cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul;

apatrizii – paşaportul emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz

cetăţenii străini din statele terţe (non UE) – paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt;

cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România – document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, document de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată;

cetăţenii străini solicitanţi de azil în România – paşaport emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate;

Procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar în România.

Dacă vă aflaţi în străinătate:
procura specială trebuie să fie autentificată (legalizată) de notar, caz în care va trebui să fie supralegalizată sau apostilată (conform Convenţiei de la Haga din 1961), şi tradusă în limba română, legalizată (atât traducerea, cât şi legalizarea traducerii se întocmesc în România, la notar public)
sau
procura specială poate fi dată la Ambasada / Consulatul României din străinătate.

Procura specială şi traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea documentului solicitat, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, sau carte de identitate provizorie, carte de identitate sau paşaport pt. cetăţenii UE, paşaport pt. cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate), care trebuie să fie în termen de valabilitate.

Atât în cazul în care solicitaţi personal, cât şi în cazul în care solicitaţi prin împuternicit cu procură specială, este necesară prezenţa solicitantului în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, care are obligaţia să verifice identitatea petentului şi să certifice acest fapt pe cererea depusă, astfel că, cererile transmise prin e-mail, sau prin poştă nu pot fi soluţionate favorabil.

Termen de soluţionare:

– 5 zile în cazul în care actul de naştere este înregistrat în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara
– 30 de zile în cazul în care actul de naştere este înregistrat în altă localitate

 taxă pentru eliberarea adeverinţei de celibat: 20 lei 

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

pentru eliberarea în regim de urgență – maximum 3 zile lucrătoare a certificatlui de stare civilă  se percepe o taxă de 100 lei , conform Anexei nr. 4 la HCLMT nr.  459 din 16.12.2021

taxa se achită numai pentru documentele eliberate în baza registrelor de stare civilă aflate în arhiva Primăriei Municipiului Timişoara;

taxa se achită numai după verificarea documentelor de către ofiţerul de stare civilă

Documentele care se depun în copie pot fi transmise pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să specificaţi în e-mail data la care v-aţi programat. Vă rugăm să reţineţi faptul că la data depunerii cererii trebuie să prezentaţi, în original documentele transmise pe e-mail.

Pentru persoanele născute în Timişoara sau născute în străinătate, dar a căror naştere a fost transcrisă în registrele de stare civilă ale Municipiului Timişoara cererea împreună cu fotocopie de pe documentele anexate se pot transmite pe adresa de e-mail [email protected]

Vă rugăm să nu transmiteţi documentele în format jpeg. / jpg. întrucât volumul de date este foarte mare şi există riscul ca e-mailul dvs. să nu ajungă la noi; documentele în format jpeg. / jpg. pot fi convertite în format .pdf cu ajutorul aplicaţiilor disponibile în mediul online.

Vă vom trimite un e-mail prin care confirmăm faptul că documentele au ajuns la noi, au fost verificate și prelucrate. Totodată, vă vom comunica data şi ora la care vă puteți prezenta pentru ridicarea adeverinţei de celibat.

La ridicarea adeverinţei este obligatorie prezența solicitantului împreună cu documentele, care protrivit legislației trebuie să fie prezentate, în original.

Documentele care trebuie să fie prezentate, în original sunt menționate în secțiunea „Acte necesare”.

Nu este necesară programarea online pentru ridicarea adeverinţei de celibat.

Programare online

Înainte de a vă programa online vă asiguraţi că deţineţi un act de identitate valabil. 

Pentru efectuarea programării online este necesar să introduceți numărul dumneavoastră de telefon mobil. În cel mult 30 de secunde veți primi un sms cu codul de acces de la numărul 1728.

După introducerea codului primit veți putea să completați numele de familie și prenumele persoanei care va depune cererea, apoi să accesați butonul “Creează programare”.

Veți primi un sms (din nou) cu datele programării dumneavoastră. 

Nu ștergeți sms-ul primit până la data depunerii cererii!

Accesând linkul menționat în sms puteți vizualiza toate programările dumneavoastră care sunt active și veți putea să anulați programarea la care nu mai puteți ajunge.

Nu efectuați mai multe programări pentru aceeași cerere, întrucât acestea vor fi anulate. Efectuând mai multe programări pentru aceeași cerere blocați accesul altor persoane la programările online.

Prin accesarea butonului „programare online” confirmaţi că aţi luat la cunoştinţă care sunt documentele necesare pentru depunerea cererii, deţineţi toate documentele necesare şi sunteţi de acord cu condițiile privind programarea online pentru depunerea cererii în vederea eliberării documentului solicitat.

Pentru ridicarea (înmânarea) documentelor nu se fac programări.

Contact
Telefon: 0256200374
Camera 13

Pentru înformații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail [email protected]