Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Dezbateri publice în 2020

Primăria Municipiului Timișoara va organiza în data de 24.02.2020, ora  1300, în sala de ședințe  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, dezbaterea publică pe marginea „Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Timișoara pe anul 2020

Primaria Municipiului Timisoara, anunță publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a planului de calitate a aerului în aglomerarea Timișoara, care va avea loc la Timișoara, str. C.D.Loga, nr.1, în sala de ședințe a Consiliului Local, în data de 05.03.2020, începând cu orele 16.00.

Primăria Municipiului Timişoara va organiza în 22 OCTOMBRIE 2020, începând cu ora 12,00, o dezbatere publică pe marginea unei documentaţii de urbanism:

Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuire colectivă şi funcţiuni complementare”,  str. Mareşal Constantin Prezan nr. 94-100

Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, întâlnirea cu proiectantul şi cu reprezentanţii Primariei Timişoara se va desfăşura pe o platforma online, timp de 40 minute, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări cu privire la documentaţia în dezbatere.

Pentru ca mai mulţi cetăţeni interesaţi să aibă posibilitatea de a participa la dezbaterea publică organizată on line pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Zonă locuire colectivă şi funcţiuni complementare” amplasament str. Mareşal Constantin Prezan nr. 94-100, Timisoara, beneficiar SC TIM CICLOP SRL, proiectant SC URBAN CONTROL TM SRL, programată iniţial pentru data de 22.10.2020, ora 12,00, aceasta se va relua în data de 03 NOIEMBRIE de la ora 14,00.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurată prin platforma online, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected]  – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Dezbaterea publică va fi organizată în urma solicitarii a 38 cetăţeni care au semnat un tabel, aceştia fiind reprezentaţi de către doamna Szilaghi Aida şi domnul Szilaghi Sorin, solicitarea fiind înregistrată la Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. UR2020-011174/25.09.2020.

Primăria Municipiului Timişoara va organiza joi, 10.12.2020, ora 1700, dezbaterea publică pe marginea „Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pe anul 2021”.

minuta dezbaterii

observații