Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare a 9 amplasamente în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri și tonete. Anunț de participare la licitație cu strigare privind 3 amplasamente în vederea amplasării de dozatoare de distribuire a apei Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare cu privire la 6 spații comerciale Anunț de participare la licitație publică deschisă privind ocuparea domeniului public, cu amplasamente pentru terase sezoniere situate în Timișoara Anunț privind licitație publică deschisă în vederea ocupării domeniului public Anunț de participare la licitație publică deschisă privind Parcul Industrial Freidorf Timișoara Anunț de participare privind licitație publică cu strigare pentru Parcul Copiilor „Ion Creangă” Anunț de participare privind licitație publică vederea ocupării domeniului public cu amplasamente pentru terase sezoniere situate în Timișoara Anunț de participare privind licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor spații cu altă destinație Anunț de participare privind negociere directă pentru Parcul Industrial Freidorf Anunț de participare privind licitație publică în vederea ocupării domeniului public cu amplasamente pentru terase sezoniere Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare privind închirierea spațiului cu altă destinatie decat aceea de locuință din Timișoara Piața 700 – "Restaurant Crama 700 cu grădină de vară" Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare privind închirierea unor spații cu altă destinatie decat aceea de locuință din Timisoara Anunț de participare privind licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea spațiilor cu altă destinație Anunț privind licitație publică deschisă cu strigare, pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, zona I Est Anunț de participare la licitație publică deschisă pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, zona I Est Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare privind închiriere spații cu altă destinație Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare privind vânzare spații cu altă destinație Anunț de participare la licitație publică deschisă privind concesiune teren Anunț de participare la licitația publică deschisă pentru spații din incinta Sălii Polivalente "Olimpia" din Timișoara Anunț de participare la licitație publică cu strigare privind închirierea unor spații temporar disponibile Anunț de participare privind concesiune 10.000 mp teren Anunț de participare la licitație publică cu strigare privind închirierea unor spații cu altă destinație situate în Timișoara Anunț de participare privind licitație publică cu strigare, pentru închirierea imobilului cu destinatie comerciala din Timisoara, Parcul Copiilor "Ion Creangă" Anunț de participare la licitație publică deschisă privind vânzarea unor spații cu altă destinație din Timișoara Anunț de participare la licitație publică deschisă privind închirierea unor spații cu altă destinație din Timișoara Anunț de participare la licitație deschisă privind amplasare 12 terease in Piața Victoriei Anunț de participare la licitație publică deschisă privind 34 amplasamente Anunț de participare la licitație publică deschisă privind vânzarea unor spații cu altă destinație Anunț de participare la licitație publică deschisă privind închirierea unor spații cu altă destinație Anunț de participare la licitație publică deschisă privind 3 amplasamente pentru terase sezoniere Anunț de participare la licitație publică cu strigare privind vânzarea unor spații cu altă destinație Anunț de participare la licitație publică cu strigare privind închirierea unor spații termorar disponibile din Timisoara Anunț de participare la licitație publică cu strigare privind închirierea imobilului cu destinatie comerciala din Timisoara, Parcul Copiilor „Ion Creangă” Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare privind închirierea unor spații cu altă destinație din Timișoara Anunț de participare la licitație privind Parcul Industrial Freidorf Timișoara Anunț de participare la licitație deschisă privind standuri expunere cărți Anunț de participare la licitație deschisă privind standuri expunere legume, fructe Anunț de participare la licitație deschisă privind aparate de înghețată Anunț de participare la licitație deschisă privind aparate de pop corn Anunț de participare la licitație publică deschisă privind concesiune 5.000 mp teren pentru Parc Industrial Freidorf Anunț de participare la licitație publică deschisă privind rulote comerciale mobile Anunț de participare la licitație publică privind Amplasamente terase sezoniere în Piața Victoriei Anunț de participare la licitație publică privind Amplasare trei căsuțe din lemn cu terasă Anunț de participare la licitație publică privind ocupare domeniu public cu standuri de expunere cărți Anunț de participare la licitație publică privind amplasamente pentru terase sezoniere în Piața Unirii Anunț de participare la licitație publică privind amplasamente pentru chioșcuri sau tonete Anunț de participare la licitație publică privind amplasamente pentru rulote comerciale mobile Anunț de participare la licitație deschisă privind terase sezoniere în Piața Victoriei Anunț de participare privind licitație publică deschisă pentru vânzarea spațiului situat în P-ța Sfântul Gheorghe, nr. 4 Anunț de participare privind Concesiunea unei parcele de teren în suprafață de 10.000 mp pe o perioadă de 49 de ani Anunț de participare la licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unui spațiu situat în Piața Sf. Gheorghe nr. 4, etaj II, ap. 13 Anunț de participare la licitație publică în vederea închirierii spațiilor cu altă destinație Anunț de participare privind închirierea spațiilor temporar disponibile situate în încinta instituțiilor de învățământ preuniversitar Anunț de participare privind licitație publică deschisă pentru închiriere imobil din Parcul Copiilor Anunț de participare la licitație publică deschisă privind Parcul Copiilor Anunț de participare la licitație publică pentru închirierea bazei sportive și de agrement Anunț de participare la Licitație publică deschisă cu strigare Anunț de participare la licitație publică deschisă privind vânzare spațiu de pe str. I. Maniu, nr. 31 Anunț de participare la licitație deschisă privind vânzare spațiu I. Maniu, nr. 31, ap.13 Anunț de participare la licitație publică deschisă privind amplasamente pentru terase sezoniere Piața Unirii, Victoriei și Piața Traian Anunț de participare la licitație publică deschisă privind amplasamente terase sezoniere în P-ța Victoriei și Traian Anunț de participare la licitație publică privind amplasamente terase sezoniere în piața Victoriei și Traian Anunț de participare la licitație publică deschisă privind terase sezoniere în Timișoara Anunț de participare la licitație publică deschisă privind vânzare deșeuri metalice Anunț de participare privind concesionare pentru amplasare cabinete tehnice stradale Anunț de participare la licitație deschisă privind amplasare a două căsuțe din lemn cu terasă Anunț de participare la licitație publică deschisă privind amplasamente pentru terase sezoniere în Timișoara Anunț de participare privind amplasare cabinete tehnice stradale Anunț de participare privind amplasare cabinete tehnice stradale Anunț de participare la licitație publică deschisă privind spațiul din str. Văcărescu, nr. 34 Anunț de participare la licitație publică deschisă privind amplasamente chioșcuri și tonete Anunț de participare privind concesionarea unui teren de 5.000 mp Anunț de participare la licitație publică deschisă privind aplasamente rulote comerciale mobile Anunț de participare la licitație publică deschisă privind amplasamente standuri flori